Kontakt Newsletter

Warsztaty "Modelowanie wizualne w narzędziu Enterprise Architect"

Cel szkoleniaCelem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego posługiwania się narzędziem Sparx Systems Enterprise Architect. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają funkcjonalność narzędzia rozwijając projekt systemu informatycznego oraz korzystają z wcześniej przygotowanych elementów projektu. Dzięki temu szkolenie odzwierciedla rzeczywiste środowisko pracy, w którym nowy system zawsze musi być osadzony w istniejącej architekturze. Szkolenie to jest akredytowane przez firmę Sparx Systems i powstało zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zakresu szkolenia i materiałów dydaktycznych firmy Sparx Systems. Zadania szkoleniowe i gotowe elementy projektu szkoleniowego zostały opracowane przez trenerów CTPartners na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych, w których środowisko Enterprise Architect odgrywało kluczową rolę w zespołach projektowych.
Adresaci szkoleniaSzkolenie przeznaczone jest dla analityków systemowych, projektantów, programistów i architektów systemowych, którzy znają notację OMG UML 2.1 i chcą wesprzeć swoją pracę wykorzystując dedykowane narzędzia CASE, jakim jest Sparx Systems Enterprise Architect.
Zakres szkolenia
  • Wprowadzenie. Zakładanie projektu w EA i administrowanie nim, zakładanie repozytorium, przygotowanie projektu do pracy grupowej, konfiguracja środowiska, tworzenie struktury projektu.
  • Analiza. Zarządzanie i konfiguracja wymagań. Tworzenie modeli analitycznych: modelowanie wymagań, przypadki użycia, scenariusze, diagramy aktywności, automatyczna transformacja scenariuszy na diagramy, diagramy klas, słownik projektu / modelowanie domeny, macierze wymagań, zapewnianie spójności i pokrycia wymagań.
  • Projektowanie. Tworzenie modeli projektowych: modelowanie klas usługowych i słownikowych, modelowanie komponentów z interfejsami, opracowywanie modeli wdrożeniowych, a także diagramy sekwencji i kolaboracji. Konfiguracja i wykorzystywanie wzorców projektowych (design patterns) GoF lub własnych.
  • Transformacje MDA, PIM-to-PSM i synchronizacja z kodem. Omówienie koncepcji Model-Driven Architecture, konfiguracja i uruchamianie transformacji modeli generycznych (Platform Independent Model) do modeli implementacyjnych (Platform Specific Model). Generowanie i synchronizacja kodu. Konfiguracja środowiska na potrzeby zespołów wytwarzających oprogramowanie.
  • Dokumentowanie. Automatyczne generowanie dokumentów (HTML/RTF/DOC) na podstawie projektu. Tworzenie własnych szablonów dokumentacji, budowanie złożonych dokumentów, konfigurowanie generatora dokumentacji na potrzeby zespołów pracujących iteracyjnie, z wykorzystaniem wersji i faz projektu.
  • Praca zespołowa. Konfiguracja środowiska w rozproszonym zespole (replikacja/synchronizacja modelu, model utrzymywany w bazie danych, naprawianie i konsolidacja projektów). Wymiana (export/import) modeli w formacie XMI. Zarządzanie projektem, role i zadania projektowe.
  • Zaawansowane elementy w EA. Estymacja UCP, wersjonowanie, dostosowywanie środowiska do indywidualnych potrzeb zespołu projektowego, mechanizmy wtyczek i skryptów EA.
CertyfikatDyplom ukończenia szkolenia "Modelowanie wizualne w narzędziu Enterprise Architect" wydany przez CTPartners.
Metoda szkoleniaWykłady/prezentacje, przykłady rzeczywistych projektów, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i zadania zespołowe, pytania i odpowiedzi.
Organizacja szkoleniaStacjonarne szkolenie otwarte lub organizowane dla grup zamkniętych.

Wyślij zapytanie dotyczące szkolenia.
Warunki uczestnictwaWskazana jest podstawowa znajomość notacji języka UML oraz procesu wytwórczego w IT. Przed rozpoczęciem kursu rekomendowane jest ukończenie szkolenia "Modelowanie w języku UML".
Akredytacja / Podstawa merytorycznaAkredytacja przyznana przez firmę Sparx Systems. Program szkolenia oparty jest na materiałach szkoleniowych firmy Sparx Systems.
Wielkość grupyOd 8 do 10 osób.
Czas trwania szkolenia2 dni.
Materiały szkoleniowe
  • Wydruk prezentacji szkoleniowej.
  • Materiały do ćwiczeń.
  • Komplet materiałów biurowych.