Artykuły autorskie


Zwinne organizacje

5 lutego 2015

Marek Łubiarz

Eksprt obszaru Zarządzanie projektami

Zastosowanie metodyk zwinnych do realizacji projektów zdobywa coraz większą popularność, jednak zwolennicy tego podejścia lokują się w swoich organizacjach głównie na poziomie wykonawczym. Poziom biznesowy zachowuje umiarkowany sceptycyzm, traktując często podejście zwinne jako kolejną modę. Czy jest to uzasadnione stanowisko? Co podejście zwinne może zaoferować ludziom odpowiedzialnym za zarządzanie całymi organizacjami?

Zwinność na poziomie projektowym
Zwinność na poziomie projektowym została zdefiniowana w zasadach i pryncypiach Agile Manifesto, a w praktyce została zaimplementowana w licznych metodykach zwinnych, z których najbardziej rozpowszechniona jest metodyka Scrum. Wprowadzenie zasad zwinności na poziomie projektowym umożliwiło w wielu przypadkach (choć nie zawsze) osiągnięcie istotnej poprawy biznesowej oceny rezultatów projektów[…]

Powrót
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox