CTPartners jako pierwsza w Polsce firma z akredytacją RESILIA™

CTPartners, uzyskała przyznawany przez brytyjską organizację APMG w imieniu AXELOS status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie RESILIA™ Foundation, co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.
Obecnie CTPartners jest jedyną firmą w Polsce posiadającą tego typu akredytację z APMG.

Akredytacja przyznawana jest na podstawie oceny zdolności certyfikowanej firmy do realizacji projektów z zakresu wdrażania najlepszych praktyk RESILIA™. Nadawana jest przez organizację AXELOS, która w imieniu Korony Brytyjskiej zarządza brytyjskimi standardami zarządczymi, m.in. metodyką PRINCE2® i ITIL®.

„Jesteśmy największą polską firmą oferującą usługi szkoleniowe i doradztwo w zakresie zarzadzania IT. Dlatego też, naturalnym kierunkiem rozwoju naszej oferty, jest jej dopasowywanie do nowych potrzeb klientów i rynku a w najbliższym czasie to właśnie bezpieczeństwo i zarządzanie zachowaniami organizacji w obliczu cyberzagrożeń, będzie jednym z naszych priorytetów inwestycyjnych. Szkolenia z zakresu RESILIA™ obejmują swoim zakresem najlepsze praktyki rynkowe oraz zawierają wszystkie istotne pojęcia i koncepcje z zakresu cyberbezpieczeństwa Nasze szkolenia skierowane są do wszystkich organizacji oraz sektorów rynku, którym zależy na usystematyzowaniu ram i zasad zarządzania zachowaniami w obliczu cyberzagrożeń.” – powiedział Andrzej Tarasiewicz, prezes CTPartners SA.

W grupie produktów RESILIA™ znajdują się dwa szkolenia zakończone certyfikacją do poziomu podstawowego „Foundation” i zawansowanego „Practitioner”. Szkolenie RESILIA™ Foundation skierowane jest do organizacji komercyjnych i rządowych, pragnących wykreować odpowiednie zachowania pracowników w obliczu cyberzagrożeń oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzania ryzykiem, nadzór nad usługami IT we wszystkich fazach ich cyklu życia, do osób odpowiedzialnych za zagadnienia bezpieczeństwa i za działalność operacyjną.

 

Najlepsze praktyki obrony przed cyber atakami w CTPartners

wykres_na_strony_650

Odpowiedzią na te, coraz częściej dotykające firmy na całym świecie (również w Polsce), zdarzenia jest RESILIA™ – nowa, stworzona przez AXELOS grupa produktów w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Celem RESILIA™ jest zebranie najlepszych praktyk zapewniających Cyber Resilience w dowolnej wielkości organizacji, rozumianych, jako „odporność”, „elastyczne reagowanie” i „sprężystość” w odniesieniu do bezpieczeństwa. Cyber Resilience to nie tylko umiejętność zwiększenia odporności firmy na cyber zagrożenia, ale również zachowanie odpowiedniego balansu z umiejętnością wykrywania ataku i przywróceniem ciągłości działania, po wystąpieniu zakłóceń procesów biznesowych. Całość opiera się na najlepszych praktykach, wykorzystujących system zarządzania usługami ITIL®.

W grupie produktów RESILIA™ znajdują się dwa szkolenia zakończone certyfikacją do poziomu podstawowego „Foundation” i zawansowanego „Practitioner”.

CTPartners wprowadziło do swojej oferty szkolenia RESILIA™, tym samym uzupełniając ofertę o zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizacji.

Zapraszamy na pierwszy poziom – szkolenie RESILIA™ Foundation. RESILIA™ Foundation to zestaw wytycznych, które mają na celu pomóc organizacjom poprawić odporność i obronić się przed cyber atakami. Skierowane jest do wszystkich organizacji oraz sektorów rynku, którym zależy na usystematyzowaniu ram i zasad zarządzania zachowaniami w obliczu cyberzagrożeń. Szkolenie RESILIA™ Foundation skierowane jest zarówno do organizacji komercyjnych jak i rządowych oraz osób odpowiedzialnych w firmie za nadzór nad usługami IT oraz bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem, działalnością operacyjną a także wszystkich zainteresowanych nowymi praktykami ITIL®.

Licencja należy do firmy AXELOS, właściciela m. in. ITIL® oraz PRINCE2®.

Dla kogo Korzyści po szkoleniu
 • Funkcji IT i Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Funkcji Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością (Compliance)
 • Podstawowych funkcji wliczając HR, Zakupy, Eksploatację (Operation) i Marketing
 • system zarządzania i ramy (framework), które pomogą ustalić, jak powinno wyglądać właściwe Cyber Resilience,
 • umiejętność zachowania równowagi między priorytetami dla zapobiegania, wykrywania i przywracania ciągłości działania, priorytetami dla ludzi, procesów i technologii oraz priorytetami dla zagrożeń i szans,
 • wiedza potrzebna do skutecznego rozpoznawania, reagowania i przywracania ciągłości działania w obliczu cyberataków,
 • wspólny język i współpraca pomiędzy zespołami IT i bezpieczeństwa jak i zespołami z innych krytycznych działów,
 • ramy do zdefiniowania, zbudowania i umiejscowienia odpowiednich procesów skutecznego Cyber Resilience dla całej organizacji,
 • wiedza i umiejętności potrzebne do skutecznego reagowania i przywrócenia działania po cyberataku,
 • wiedza niezbędna do projektowania i dostarczania Cyber Resilience zarówno dla inicjatyw IT jak i inicjatyw biznesowych,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z kierownictwem, zespołami bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem i zewnętrznymi dostawcami w obszarze strategii i inicjatyw Cyber Resilience.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj… Zapraszamy!

Podpis

Asseco Data Systems S.A. with the seat in Gdańsk, 11 Jana z Kolna Street, 80-864 Gdańsk, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000421310, kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register, NIP 517-03594-58, REGON: 180853177, whose share capital amounts to PLN 120,002,940.00 (fully paid up)

Lean IT Foundation

[opis]

Cel szkolenia

Lean IT to rozszerzenie zasad Lean Manufacturing i Lean Services na obszar informatyki, czyli: tworzenia, rozwoju oraz dostarczania produktów i usług IT. Lean IT to filozofia maksymalizowania wartości usług IT dostarczanych Klientowi poprzez rozpoznawanie i eliminowanie strat, czyli czynności nieprzynoszących wartości Klientowi. Lean IT bardzo silnie koncentruje się na kształtowaniu właściwych postaw i zachowań ludzi. Dzięki szkoleniu m.in. zapoznasz się z koncepcją szczupłej organizacji IT (Lean IT), zrozumiesz jak zastosować praktyki Lean IT w Twojej organizacji, dowiesz się jak wykorzystać potencjał Twoich pracowników, usprawnisz działania operacyjne dotyczące wsparcia krytycznych dla Biznesu usług. Szkolenie Lean IT Foundation w pełni przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Lean IT Foundation.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Dalszy tekst[/opis]

[egzamin]

Adresaci szkolenia

Wszyscy pracownicy organizacji IT od poziomu CIO, poprzez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp.Wszyscy pracownicy IT powinni bezwzględnie rozumieć i stosować filozofię Lean IT.

W szczególności szkolenie będzie przydatne dla osób znających model ITIL® lub normę ISO/IEC 20000, zawierające najlepsze praktykami zarządzania usługami IT.

Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela

[/egzamin]

[sidebar]

 • Wydruk prezentacji
 • Kolejne pole
 • Jeszcze jedno pole
 • I następne

[/sidebar]