Podpis

Asseco Data Systems S.A. with the seat in Gdańsk, 11 Jana z Kolna Street, 80-864 Gdańsk, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000421310, kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register, NIP 517-03594-58, REGON: 180853177, whose share capital amounts to PLN 120,002,940.00 (fully paid up)

BUSINESS GAMES

The use of business games in training is one method of learning by experience (experiential learning). This are not only a very effective method of teaching, but also the easiest way to understand the content transmitted during the training, as well as to identify the problems of the organization.

CLOSED TRAINING

Rola kierownika projektu wymaga ciągłego dokształcania, zarówno w zakresie wiedzy praktycznej, pojawiających się nowych metod zarządzania, jak i rozwoju umiejętności interpersonalnych. Celem programu Ład Projektowy jest wykształcenie uczestników projektów, którzy, korzystając z dobrych praktyk, świadomie i skutecznie realizują projekty w swoich organizacjach.