News


CTPartners jako pierwsza w Polsce firma z akredytacją RESILIA™

22 September 2015
ster

CTPartners jako pierwsza w Polsce firma z akredytacją RESILIA™

ster 22 September 2015

CTPartners, uzyskała przyznawany przez brytyjską organizację APMG w imieniu AXELOS status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie RESILIA™ Foundation, co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.
Obecnie CTPartners jest jedyną firmą w Polsce posiadającą tego typu akredytację z APMG.

Akredytacja przyznawana jest na podstawie oceny zdolności certyfikowanej firmy do realizacji projektów z zakresu wdrażania najlepszych praktyk RESILIA™. Nadawana jest przez organizację AXELOS, która w imieniu Korony Brytyjskiej zarządza brytyjskimi standardami zarządczymi, m.in. metodyką PRINCE2® i ITIL®.

„Jesteśmy największą polską firmą oferującą usługi szkoleniowe i doradztwo w zakresie zarzadzania IT. Dlatego też, naturalnym kierunkiem rozwoju naszej oferty, jest jej dopasowywanie do nowych potrzeb klientów i rynku a w najbliższym czasie to właśnie bezpieczeństwo i zarządzanie zachowaniami organizacji w obliczu cyberzagrożeń, będzie jednym z naszych priorytetów inwestycyjnych. Szkolenia z zakresu RESILIA™ obejmują swoim zakresem najlepsze praktyki rynkowe oraz zawierają wszystkie istotne pojęcia i koncepcje z zakresu cyberbezpieczeństwa Nasze szkolenia skierowane są do wszystkich organizacji oraz sektorów rynku, którym zależy na usystematyzowaniu ram i zasad zarządzania zachowaniami w obliczu cyberzagrożeń.” – powiedział Andrzej Tarasiewicz, prezes CTPartners SA.

W grupie produktów RESILIA™ znajdują się dwa szkolenia zakończone certyfikacją do poziomu podstawowego „Foundation” i zawansowanego „Practitioner”. Szkolenie RESILIA™ Foundation skierowane jest do organizacji komercyjnych i rządowych, pragnących wykreować odpowiednie zachowania pracowników w obliczu cyberzagrożeń oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzania ryzykiem, nadzór nad usługami IT we wszystkich fazach ich cyklu życia, do osób odpowiedzialnych za zagadnienia bezpieczeństwa i za działalność operacyjną.

 

 Back
About cookies | Trademarks
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox