Wypełniona karta zgłoszenia traktowana jest jako zawarcie umowy oraz jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Informacje o szkoleniu

NAZWA SZKOLENIA:

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

..,

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie : 

0

 

zł + VAT

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie:  0 zł + VAT

Dane płatnika do faktury

Firma Osoba fizyczna
Moja firma / organizacja jest zwolniona z obowiązku płatności podatku VAT

Adres korespondencyjny

KOPIUJ Z DANYCH PŁATNIKA

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

PODSUMOWANIE

l. osób Cena zł netto/os Razem zł netto
Opcja l. osób Cena zł netto/os Razem zł netto
Szkolenie 1 0 0
ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY
0 zł + VAT

TWOJE UWAGI

Akceptuję stosowanie przez Asseco Data Systems S.A. faktur elektronicznych.
Adres e-mail do wysyłania faktur elektronicznych   


Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto:

mBank S.A. 48 1140 1010 0000 5430 2400 1001

Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Cena szkolenia obejmuje dokumentację, obiad i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu i parkingu.

CTPartners S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany miejsca, w którym będzie ono przeprowadzone z przyczyn niezależnych.

W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

About cookies | Trademarks
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox