POŁĄCZENIE


2 stycznia 2017 roku nastąpiło połączenie Spółki CTPartners S.A. i Asseco Data Systems S.A. Poniższe informacje przybliżają cel i podstawy formalne tej zmiany, prezentujemy także dokumenty potwierdzające tę zmianę.

  •  O POŁĄCZENIU

W 2017 roku nastąpiło połączenie z Asseco Data Systems S.A. ze spółką CTPartners S.A.

Wskutek połączenia Asseco Data Systems S.A. stała się następcą prawnym przejmowanej spółki. Oznacza to iż Asseco Data Systems S.A. stała się stroną wszystkich umów, których dotychczas stroną była spółka CTPartners. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 494 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, które skutkuje przejęciem praw i obowiązków spółek przejmowanych z mocy prawa (tzw. sukcesja generalna). Tym samym nie jest konieczne podpisywanie z dotychczasowymi kontrahentami ww. spółek dodatkowych dokumentów jak np. aneksy, porozumienia, itp. Przed połączeniem Asseco Data Systems S.A. była jedynym akcjonariuszem CTPARTNERS S.A.

  • CEL POŁĄCZENIA

Priorytetem Grupy Asseco, stał się dynamiczny rozwój kompetencji. Dlatego też konsekwentnie prowadzone są działania na rzecz zoptymalizowania struktury Grupy pod tym kątem. Połączenie wyżej wspomnianych spółek to kolejny krok porządkujący kompetencyjny podział w ramach Grupy Asseco. CTPARTNERS S.A. będąc ważnym graczem na rynku szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania IT uzupełni ofertę Asseco Data Systems o zespół ekspertów i kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze, które wspierają rozwój kompetencji menedżerów i specjalistów IT odpowiedzialnych za zwiększanie efektywności procesów oraz przeprowadzanie złożonych zmian.

Dotychczasowi Klienci CTPARTNERS uzyskają dostęp do szkoleń IT autoryzowanych przez wiodących producentów sprzętu i oprogramowania (Microsoft, CISCO, Oracle, Novell), szkoleń wspierających rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia realizacji zadań biznesowych na różnych poziomach organizacyjnych oraz autoryzowanych szkoleń specjalistycznych skierowanych do osób wykorzystujących w codziennej pracy systemy oraz usługi zaprojektowane i dostarczone przez firmy z grupy kapitałowej Asseco.

  • PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA:

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 506 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. Asseco Data Systems S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki CTPartners S.A., które wynikały z zawartych przez nie umów czy zobowiązań, a co za tym idzie, z dniem połączenia spółka Asseco Data Systems S.A. stała się stroną wszystkich umów zawartych przez ww. spółki bez konieczności ich aneksowania.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy dane rejestrowe spółki Asseco Data Systems S.A., jako obowiązujące w dokumentach finansowych i prawnych.

  • INFORMACJE O ASSECO DATA SYSTEMS

Spółka Asseco Data Systems S.A. powstała na początku 2016 roku poprzez połączenie sześciu spółek, także należących do Grupy Asseco:

  • ADH-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Centrum Komputerowe „ZETO” S.A. z siedzibą w Łodzi
  • Combidata Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  • Zakład Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
  • Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie

Bliższe informacje o Asseco Data Systems S.A dostępne są na stronie http://assecods.link/ofirmie

Asseco Data Systems S.A.

ul. Jana z kolna 11
80-864 Gdańsk

Asseco Data Systems S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000421310, NIP 517 03 59 458, REGON 180853177, kapitał zakładowy 120 002 940,00 zł w całości opłacony.

Bank Millennium S.A. 24 1160 2202 0000 0000 6087 6602

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox