Znaki towarowe


ITIL®, IT Infrastructure Library®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R®, MSP®,  są zarejestrowanymi znakami handlowymi AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

APMG-International™, Agile Change Agent , Change Management oraz Swirl Device logo są znakami towarowymi spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AgilePM®, Agile PgM®, Agile BA® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Agile Business Consortium Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DSDM®, Atern® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Dynamic Systems Development Method Limited.

R.E.P.® jest zarejestrowanym znakiem usługowym Project Management Institute, Inc.

PMI®, PMBOK® Guide, PMP®, CAPM® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

DevOps FOUNDATION® jest zarejestrowanym znakiem handlowym the DevOps Institute, Inc.

BRMP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Business Relationship Management Institute, Inc.

HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziału UBM LLC. IT Infrastructure Library®.

TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox