Architektura biznesu i IT


Doradztwo

Budowanie sprawnie funkcjonującej organizacji IT, dobrze nadzorowanej oraz spełniającej oczekiwania biznesu wymaga spojrzenia na Informatykę w kilku perspektywach. Typowa organizacja IT zarządza rozwojem i utrzymaniem usług, aplikacji i systemów biznesowych, realizuje projekty inwestycyjne, zarządza majątkiem i infrastrukturą IT oraz buduje i utrzymuje relacje z biznesem. Wszystkie te obszary wymagają odpowiednich struktur organizacyjnych oraz zdefiniowanych odpowiedzialności, procedur funkcjonowania oraz mechanizmów pomiaru i nadzoru nad skutecznym wykonywaniem swoich powinności wobec organizacji.

Asseco Data Systems  posiada doświadczenie w budowaniu i restrukturyzacji organizacji IT. Wdrażamy z sukcesem najlepsze praktyki zarządcze w obszarze IT. Tworzymy autorskie rozwiązania opierając się o własne doświadczenia i praktyki zebrane w takich opracowaniach jak ITIL®, TOGAF®, ValIT®, PRINCE2® oraz PMBOK® Guide.

  • IT Strategy – zdefiniowanie celów i roli IT w oparciu o model biznesowy i cele strategiczne przedsiębiorstwa, zaplanowanie struktur organizacyjnych IT i centrów kompetencyjnych, zidentyfikowanie procesów wewnętrznych IT, określenie docelowej architektury systemów i aplikacji IT, zidentyfikowanie głównych inicjatyw rozwojowych IT, stworzenie planu wdrożenia wraz z oszacowaniem budżetów i identyfikacją zależności.
  • Architecture Management – organizacja zasad współpracy na styku IT i biznesu w celu planowania rozwoju funkcjonalności biznesowych i architektury informacyjnej spełniającej obecne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa; opracowanie koncepcji zarządzania architekturą korporacyjną, zdefiniowanie procesów i narzędzi zarządzania architektura korporacyjną – planowanie i ocena zmiany architektury, zarządzanie standardami i zarządzanie architekturą w projektach; zdefiniowanie struktur organizacyjnych związanych z zarządzaniem architekturą, opracowanie planu rozwoju architektury IT w poszczególnych obszarach biznesowych, zapewnienie wsparcia we wdrożeniu architektury korporacyjnej poprzez co-sourcing zespołów architektury.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem doradczym w obszarze architektury biznesu i IT skontaktuj się z nami.


Zobacz nasze referencje 
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox