Architektura biznesu i IT


Szkolenia

Architektura korporacyjna pozwala w optymalny sposób ułożyć rozproszone procesy architektoniczne w spójne, zintegrowane, odpowiadające na zmiany środowisko oraz ukierunkować IT na realizację strategii biznesowej organizacji. Architektura korporacyjna jest podstawowym narzędziem na ścieżce dopasowania działalności IT do potrzeb i oczekiwań Biznesu (tzw. Business-IT Alignment).

Współcześni menedżerowie doskonale wiedzą, że skuteczne zarządzanie i wykorzystanie technologii informacyjnych może być kluczowym czynnikiem sukcesu i jednocześnie środkiem prowadzącym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Architektura korporacyjna pozwala osiągnąć ten stan poprzez wprowadzenie strategicznego kontekstu dla IT, który umożliwia ewolucję zasobów IT (aplikacji, danych, technologii) w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby otoczenia rynkowego. Dodatkowo, skuteczne zarządzanie architekturą korporacyjną umożliwia osiągnięcie odpowiedniego stosunku pomiędzy wydajnością IT a jej wkładem w kreowanie innowacyjności organizacji. Umożliwia poszczególnym działom biznesowym na bezpieczne eksperymentowanie w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej.

W naszej ofercie szkolenia i egzaminy:

Architektura korporacyjna w praktyce
 TOGAF 9 Foundation – level 1
 TOGAF 9 Practitioner – level 2
 TOGAF 9 Certified – level 1 i 2
ISTQB – Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy
ISTQB Certyfikowany Tester poziom zaawansowany – Kierownik Testów
Modelowanie procesów biznesowych BPMN
Modelowanie wizualne w narzędziu Enterprise Architect (warsztat)
UML w praktyce projektowej
Agile Enterprise Architecture
Przygotowanie do certyfikatu IQBBA
Wprowadzenie do inżynierii wymagań
Wprowadzenie do testowania oprogramowania

 

oraz jako uzupełnienie wiedzy merytorycznej: symulacja biznesowa Grab@Pizza Business IT Alignment

Zobacz pełną połączoną ofertę szkoleń Asseco Data Systems…

 

Szkolenia TOGAF®9 są prowadzone przez Asseco Data System we współpracy z BiZZdesign i są akredytowane przez The Open Group

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox