TOGAF®


TOGAF® to standard i ramy architektoniczne (tzw. framework) dla budowania i zarządzania architekturą korporacyjną. TOGAF® został stworzony i jest rozwijany przez członków konsorcjum The Open Group.

Pierwsza wersja specyfikacji TOGAF® powstała w 1995 roku na podstawie praktyk wypracowanych w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. Na tej bazie członkowie The Open Group publikowali kolejne wersje specyfikacji TOGAF®, a ostatnia – 9.1, została wydana w roku 2011.

Zastosowanie architektury korporacyjnej pozwala w optymalny sposób ułożyć, często rozproszone procesy architektoniczne w spójne, zintegrowane, odpowiadające na zmiany i zarządzane środowisko oraz ukierunkować IT na realizację strategii biznesowej organizacji. Architektura korporacyjna jest podstawowym narzędziem na ścieżce dopasowania działalności IT do potrzeb i oczekiwań organizacji (tzw. Business-IT Alignment).

Współcześni menedżerowie doskonale wiedzą, że skuteczne zarządzanie i wykorzystanie technologii informacyjnych może być kluczowym czynnikiem sukcesu i jednocześnie środkiem prowadzącym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Architektura korporacyjna pozwala osiągnąć ten stan poprzez wprowadzenie strategicznego kontekstu dla IT, który umożliwia ewolucję zasobów IT (aplikacji, danych, technologii) w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby otoczenia rynkowego. Dodatkowo, skuteczne zarządzanie architekturą korporacyjną umożliwia osiągnięcie odpowiedniego stosunku pomiędzy wydajnością IT a jej wkładem w kreowanie innowacyjności organizacji. Umożliwia poszczególnym działom biznesowym bezpieczne eksperymentowanie w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej.

Asseco Data Systems (dawniej: CTPartners) posiada tytuł Service Providera BiZZdesign – światowego lidera w obszarze architektury korporacyjnej. Na tej podstawie, jako pierwsza firma w Polsce, udostępnia prowadzone przez BiZZdesign szkolenia TOGAF® 9.

Sprawdź szkolenia TOGAF w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox