Bezpieczeństwo informacji


Doradztwo

Informacje to obecnie najcenniejsze aktywa każdej organizacji, które mogą przybierać różną formę np. dokumenty papierowe, elektroniczne, rozmowy telefoniczne czy bezpośrednie, rysunki, zdjęcia. Posiadanie ich często wpływa na działalność biznesową przedsiębiorstw i na jej konkurencyjność na rynku. Dlatego też każda organizacja powinna odpowiednio chronić swoje dane, zabezpieczać przez niepożądanym „wyciekiem informacji”.

W obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy usługi doradcze:

  • Ochrona informacji niejawnych
  • Projektowanie systemów IT z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa
  • Zarządzanie ciągłością działania
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Zasady bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27001

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w obszarze bezpieczeństwa informacji skontaktuj się z nami.


Zobacz nasze referencje 
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox