Bezpieczeństwo informacji


Szkolenia

Bezpieczeństwo informacji to nie tylko bezpieczeństwo IT kojarzone bezpośrednio z ochroną systemów informatycznych, ale przede wszystkim bezpieczeństwo zasobów niematerialnych, tj. wiedzy, danych osobowych, informacji handlowych.

Nieznajomość przepisów i zasad ochrony, brak świadomości potrzeby zabezpieczania informacji może nieść za sobą poważne skutki dla niejednej organizacji. Nieznajomość prawa dotyczącego ochrony informacji niejawnych i brak wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji wyklucza przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania (bądź ubiegania się o możliwość wykonywania) umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Podczas naszych szkoleń uczestnicy mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (tworzenie dokumentacji, polityki, procedur, zarządzeń). Jak również uzyskaniu informacji jakie systemy informatyczne mogą wspierać zastosowaną polityk bezpieczeństwa informacji w danej organizacji.

Cykl szkoleń przeznaczony jest dla osób zarządzających przedsiębiorstwami , administratorów bezpieczeństwa informacji, dyrektorów/kierowników działów IT, którzy odpowiedzieli sobie na poniższe pytania i chcą zminimalizować ryzyko utraty ważnych informacji biznesowych.

  • Czy informacje przechowane na moim komputerze przenośnym mogą być wykorzystane przez konkurencję?
  • Czy informacje na moim komputerze przenośnym są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnioną próbą dostępu?
  • Czy mam pewność, iż przekazane koledze w innym departamencie informacje poufne są tak samo dobrze chronione jak u mnie?
  • Czy mam pewność, iż kolega za biurka nie jest pracownikiem firmy konkurencyjnej?
  • Czy mam pewność, iż zwalniany pracownik nie skopiuje sobie poufnych danych organizacji na swój własny użytek?

Te i inne pytania uświadamianą nam jak małą mamy  kontrolę nad bezpieczeństwem informacji w naszej organizacji i jak wiele należy przedsięwziąć aby zabezpieczyć dane i zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa utraty ważnych aktywów biznesowych.

Proponujemy następujące szkolenia i egzaminy:

Certified Information Systems Auditor (CISA)
CyberSecurity Foundation
CyberSecurity Practitioner
Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001

 

Zobacz pełną ofertę szkoleń Asseco Data Systems…

 

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox