Agile


AgilePM® (Agile Project Management) oparte jest o metodę DSDM® (Dynamic Systems Development Method), której to pierwsza wersja opracowana została w 1995 roku i jest nadal utrzymywana przez The DSDM Consortium – brytyjską organizację non-profit – ostatnia aktualizacja w roku 2015.

Współczesne wyzwania rynkowe spowodowały olbrzymią presję ze strony organizacji na dostarczanie w jak najkrótszym czasie efektywnych rozwiązań problemów, z którymi boryka się biznes. Dążenie do dużej i szybkiej adaptowalności („zwinności”) projektów do zmieniającej się sytuacji i oczekiwań biznesu, doprowadziło do pojawienia się w środowisku IT nowego podejścia do realizacji projektów informatycznych zwanego Agile.

DSDM® Project Framework to ramy zarządcze, oparte o najlepsze praktyki i doświadczenia członków The DSDM Consortium. Zawierają adaptowalne, ale i możliwe do kontrolowania procesy, wykorzystywane w celu dostarczania oczekiwanych rozwiązań. W efektywny sposób łączą wiedzę uczestników projektu ze skutecznymi technikami, takimi jak priorytetyzacja MoSCoW czy stosowanie okienek czasu (timeboxing). Projekty wykorzystujące AgilePM® dostarczają użytecznych rozwiązań zazwyczaj w terminie od 3 do 6 miesięcy, a czasami już tylko w ciągu kilku tygodni. Dostarczenie działającego rozwiązania we właściwym czasie (time-to-market) jest obecnie wyzwaniem dla wszystkich sektorów: komercyjnego, publicznego, edukacyjnego, itd.

Podstawową korzyścią stosowania AgilePM® jest jej lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces. Metodyka ta również bardzo dobrze współpracuje z istniejącymi procesami w organizacji, dlatego nie ma przeszkód, by łączyć ją np. z PRINCE2®. Z drugiej strony, w przypadku niedużych organizacji czy projektów Agile może być stosowany samodzielnie, bez potrzeby wsparcia z góry przez  inne podejścia.

Asseco Data Systems (dawniej: CTPartners) jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce, uzyskała status Accredited Training Organisation (APMG ATO) w zakresie AgilePM® (Agile Project Management), co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z obszaru metody AgilePM®.

Oferujemy Szkolenia: certyfikacyjne, doszkalające, warsztaty i symulacje.

Sprawdź ofertę naszych szkoleń z metodyk zwinnych: Agile i Scrum

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox