MSP®


MSP® (Managing Successful Programmes) jest zbiorem najlepszych praktyk stosowanych w zarządzaniu wprowadzaniem zmian transformacyjnych, zwanych programami, określa procesy realizowane podczas zarządzania programem, ich przebieg oraz zależności między nimi. Definiuje również role i odpowiedzialności w trakcie zarządzania programem.

Organizacje chcąc nadążyć za tempem rozwoju jaki cechuje współczesny świat XXI wieku, muszą ciągle dostosowywać się do zmiennych warunków rządzących rynkiem. Duże przedsięwzięcia transformacyjne, które stały się codziennością wielu organizacji, wymagają stosowania sprawdzonych metod i dobrego zarządzania. Jedną z takich metod jest usystematyzowane zarządzanie programami, pokazujące jak radzić sobie ze złożonością zmian, ryzykami, wzajemnymi zależnościami, czy konfliktami w przedsięwzięciach realizowanych i planowanych w danej organizacji. Strukturalną metodę zarządzania programami reprezentuje metodyka MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami.

Kluczowe role zarządzania każdym programem to:

  • grupa sponsorująca – odpowiadająca za kluczowe decyzje inwestycyjne, kierunki rozwoju biznesu oraz ich zgodność z przyjętą w organizacji strategią
  • właściciel programu – najważniejszy z decydentów programu
  • oraz kierownik programu
  • kierownik(cy) zmiany biznesowej
  • wspierane przez biuro programu

Metodyka MSP® jest bardzo elastyczna i może być wykorzystywana w różnych organizacjach, choć początkowo miała zastosowanie głównie w zarządzaniu programami realizowanymi przez instytucje rządowe.

Korzyści płynące ze stosowania MSP®

Zastosowanie podejścia do zarządzania zmianą transformacyjną według MSP® może pomóc organizacjom uniknąć wielu błędów we wdrażaniu zmian, osiągnięciu zaplanowanych celów, a dodatkowo wprowadzenie pomiarów efektów (korzyści) pozwala na realna ocenę sukcesu.

Akredytacja PEOPLECERT

Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) posiada status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie  MSP®, nadany przez Peoplecert co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.

Sprawdź szkolenia MSP w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox