PRINCE2® 2009


PRINCE2® 2009 (Projects In a Controlled Environment) jest metodyką zarządzania projektami opartą na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z wielu różnych krajów. Zastosować ją można do zarządzania projektami wszelkiego rodzaju i dowolnej wielkości.

Cechą PRINCE2® 2009 jest jasna i precyzyjna hierarchia szczebli decyzyjnych. Zgodnie z nią Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie działaniami w trakcie trwania każdego etapu projektu. Za zarządzanie całym projektem odpowiedzialny jest Komitet Sterujący (ang. Project Board).

Korzyści płynące ze stosowania metodyki PRINCE2®

  • PRINCE2® 2009 zapewnia projektowi to, że jest kontrolowany i zorganizowany (start, realizacja i zakończenie)
  • zakłada regularne konfrontowanie postępu z planem i uzasadnieniem biznesowym
  • posiada elastyczne punkty decyzyjne oraz skuteczną kontrolę odstępstw od planu
  • zapewnia interwencje kierownictwa i głównych interesariuszy projektu we właściwym czasie oraz sprawną komunikację między zarządzającymi projektem a resztą organizacji
  • na samym początku projektu ustalane są wymagania jakościowe, a w trakcie trwania projektu ma miejsce ciągłe monitorowanie zgodności z nimi
  • użytkownikom w projektach PRINCE2® 2009 zapewnia udział we wszystkich decyzjach projektu poprzez ich reprezentację w Komitecie Sterującym (rola Głównego Użytkownika)
  • udział w kontrolach jakości oraz pewność, że ich wymagania są respektowane i rozsądnie spełniane

Akredytacja PEOPLECERT

Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) posiada status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie PRINCE2® 2009, nadany przez Peoplecert, co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów PRINCE2® Foundation 2009 oraz PRINCE2® Practitioner 2009.

PRINCE2® 2009 jest metodyką skalowalną i adaptowalną, co pozwala w prosty sposób łączyć ją np. z adaptacyjnym (zwinnym/Agile) podejściem do zarządzania projektami czy dedykowanymi metodykami dla produkcji oprogramowania takimi jak RUP.

Sprawdź szkolenia i egzaminy PRINCE2® w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox