SCRUM


Scrum – najpopularniejsza w podejściu Agile metodyka skupia się na wytwarzaniu produktów i zarządzaniu projektem.

Ponad połowa projektów zwinnych realizowana jest w Scrumie, a szkolenia Scrum pomagają zrozumieć i zaadaptować tę metodę.

Popularność Scrum wynika z szybszego dostarczania zarówno produktów, jak i korzyści z projektu. Szybszy zwrot z inwestycji możliwy jest dzięki inkrementalnemu rozwojowi rozwiązania (począwszy od jego najważniejszych do mniej istotnych cech). Projekt realizowany jest w krótkich, iteracyjnych cyklach wytwórczych – sprintach. Sprint kończy się wytworzeniem potencjalnie używalnego, częściowego rozwiązania.

Scrum jest szczególnie przydatny w projektach obarczonych niepewnością, zmiennością wymagań, takich, w których trudno dokładnie określić zakres prac do wykonania. Dlatego też znajduje zastosowanie przede wszystkim w przedsięwzięciach innowacyjnych, w których wymagania będą ewoluowały.

Praca w projekcie wymaga stałej współpracy biznesu i IT. Scrum wspiera tę współpracę: biznes określa kierunek i priorytety rozwoju, wykonawcy tworzą produkt i rozwiązują wyzwania natury technicznej. Projekt jest realizowany przez trzy równorzędne role: Product Ownera, Scrum Mastera oraz Scrum Team:

Product Owner, jako przedstawiciel biznesu, jest odpowiedzialny za wartość w projekcie. Wyznacza jasną wizję rozwoju, zarządza zakresem w oparciu informację zwrotną od użytkowników, sugestie zespołu oraz akceptuje produkty projektu.
Wytwarzanie produktów opiera się na samoorganizujących się, decyzyjnych, niewielkich zespołach – to Scrum Team. Scrum Deweloperzy są współodpowiedzialni za efekt finalny każdego sprintu i całego projektu. Zespół jest wielofunkcyjny – posiada wszystkie kompetencje niezbędne do wytworzenia rozwiązania. Scrum to metodyka szczególnie doceniana przez specjalistów w swojej dziedzinie, osoby ambitne i zmotywowane.
Scrum Team i Product Owner są wspierani przez Scrum Mastera. To ekspert odpowiedzialny za wprowadzenie i przestrzeganie procesów scrumowych. Poza rolą przewodnika, coacha, facylitatora, Scrum Master bierze na siebie trudne zadanie rozwiązywania problemów wybiegających poza możliwości zespołu. Jest uosobieniem służebnego przywództwa.

Scrum nie zaistnieje bez trzech wartości: przejrzystości, inspekcji i adaptacji.

Inną przesłanką, niezbędną do realizacji każdego projektu zwinnego jest wsparcie i rozumienie tego podejścia przez organizację – menedżerów, kadrę zarządzającą, działy współpracujące z projektem. Skalowanie Scruma jest szczególnie efektywne we współpracy z innymi metodami Agile. Scrum świetnie współpracuje także z tradycyjnymi metodykami, takimi jak PRINCE2®

Wybierz szkolenie Scrum z naszej oferty:

Scrum Developer
Scrum Master
Scrum Product Owner

Sprawdź terminy wszystkich szkoleń z metodyk zwinnych: Agile i Scrum

 

O Scrum w 6 minut (źródło: SCRUMstudy)

scrum
Rys.: Proces Scrum (źródło: SCRUMstudy)

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox