Usługi IT


Doradztwo

W obszarze zarządzania usługami IT największym wyzwaniem jest wybór odpowiednich usług, które przynoszą wartość odbiorcom biznesowym i odpowiadają potrzebom organizacji. Zadaniem tego obszaru jest zapewnienie, że usługi będą dostarczane w sposób przewidywalny, z wymaganym poziomem jakości, a koszty ich dostarczania będą racjonalne.

Naszymi kluczowymi usługami w tym obszarze są:

  • Organizacja Service Desku i budowa procesu Zarządzania incydentami
  • Projektowanie Katalogu usług
  • Zarządzanie infrastrukturą IT
  • Zarządzanie zmianami
  • Tworzenie modeli finansowych usług IT
  • Wybór narzędzia ITSM
  • Nadzór nad wdrożeniem narzędzia ITSM
  • Wdrożenie ISO/IEC 20000

Każda z opisanych usług, może być dowolnie zmodyfikowana i dostosowana do konkretnych wymagań. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze z poziomu nadzoru, prowadzenia projektów i prac analitycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem doradczym w obszarze zarządzania usługami IT skontaktuj się z nami.


Zobacz nasze referencje 
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox