Usługi IT


Szkolenia

Szkolenia z zakresu zarządzania usługami IT (ITSM) są przeznaczone dla menedżerów odpowiedzialnych za eksploatację i utrzymanie systemów informatycznych, osób zarządzających usługami IT oraz wsparcie użytkowników IT. Wybrane szkolenia są odpowiednie również dla osób odpowiedzialnych za strategię IT, projektowanie i przekazanie usług oraz relacje IT z Biznesem.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy o procesach zarządzania realizowanych w poszczególnych etapach cyklu życia usługi: strategii usług, projektowania usług, przekazania usług, eksploatacji usług i ustawicznego doskonalenia usług. Zapewniają one wiedzę dostosowaną do poziomu niezbędnego na szczeblu najwyższej kadry zarządzającej, dyrektorów operacyjnych, kadry kierowniczej i pracowników IT.

Menedżerom i pracownikom operacyjnym organizacji wsparcia IT szczególnie polecamy szkolenia HDI-Poland, które bardzo dobrze uzupełniają zagadnienia procesowe o sferę umiejętności miękkich (przywództwo i kierowanie personelem, zarządzanie emocjami, skuteczna komunikacja).

Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb każdego etapu rozwoju organizacji IT, oraz rozwoju zawodowego pracowników organizacji działającej w modelu usługowym, ale również do potrzeb różnych ról niezbędnych do funkcjonowania tego modelu w organizacji.

Szkolenia ITIL®
Warsztaty ITSM
Szkolenia i warsztaty Lean IT
Szkolenia HDI® Support Center Standard
Szkolenia DevOps
Szkolenia ISO/IEC 20000
Szkolenia Change Management
Szkolenia BRMP

 

Zobacz pełną ofertę szkoleń Asseco Data Systems…

 

 

 

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox