Cloud computing


Cloud computing – model chmury obliczeniowej oznacza umożliwienie powszechnego, wygodnego, udzielanego na żądanie dostępu do współdzielonej puli zasobów obliczeniowych.

Czy z prądu mogą korzystać tylko ci, którzy wybudują sobie elektrownię lub zakupią generator? Czy ciepła woda w kranie lub w kaloryferze koniecznie wymaga nabycia, uruchomienia i utrzymania specjalizowanych urządzeń? Nie, w obu przypadkach wystarczy przyłączenie do sieci. A korzystanie z sieci (energetycznej lub ciepłowniczej) jest tańsze i pewniejsze niż budowa własnych rozwiązań. Tak samo może być z mocą obliczeniową.

W ramach chmury mogą być udostępniane serwery, pamięć masowa, aplikacje, usługi, itp. Zasoby są zamawiane i dostarczane przy minimalnym koszcie zarządzania oraz praktycznie bez interakcji pomiędzy odbiorcą a dostawcą. Opłaty za korzystanie z chmury są naliczane na podstawie faktycznego użycia, np. za godzinę działania serwera wirtualnego, za zajęty gigabajt przestrzeni dyskowej, za transmisję gigabajta z/do sieci Internet.

Chmury mogą być publiczne lub prywatne. Chmury publiczne są ogólnodostępne, relatywnie tanie w użyciu i bardziej elastyczne przy dynamicznym skalowaniu rozwiązań. Z kolei chmury prywatne zapewniają organizacji pełną kontrolę nad środowiskiem infrastrukturalnym. Ponadto wyróżnia się chmury hybrydowe, które w normalnych warunkach funkcjonują jak chmury prywatne, a przy wzroście obciążenia dodatkowo wykorzystują chmurę publiczną.

Podstawowe zalety wykorzystania chmury obliczeniowej to obniżenie całkowitego kosztu posiadania, przekształcenie kosztów inwestycyjnych w koszty operacyjne, elastyczność zapewniająca sprawne i efektywne kosztowo reagowanie na zmiany obciążenia oraz bezpieczeństwo osiągane dzięki wysokiej klasy zabezpieczeniom fizycznym i programowym stosowanym przez dostawcę chmury.

cloud computingRys.: Rodzaje chmur obliczeniowych – przykłady implementacji

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox