HDI® Support Center Standard


HDI® Support Center Standard to unikalny zbiór najlepszych praktyk przeznaczonych dla zespołów zapewniających wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych.

Standard opracowany przez grono ekspertów z całego świata, skupionych w HDI, znajduje zastosowanie w każdej firmie na świecie, niezależnie od sektora, liczby użytkowników. Uniwersalny standard znajduje swoje zastosowanie zarówno w wewnętrznych działach IT, jak w centrach usług wspólnych oraz wśród komercyjnych dostawców usług IT.

HDI® Support Center Standard obejmuje wszelkie aktywności realizowane w zespołach wsparcia, które są niezbędne do zapewnienia sukcesu zespołu. Wskazuje on, jakie obszary działania zespołu muszą być zarządzane, obejmując swym zakresem zasady zarządzania zespołem i pracownikami, definiowanie strategii i planów operacyjnych, zarządzanie zasobami niezbędnym do realizacji planów oraz określa zbiór niezbędnych procesów i procedur. Standard określa także jak zdefiniować sukces zespołu wsparcia, jak go utrzymywać.

Wyróżniającą cechą standardu jest koncentracja na zagadnieniach związanych z ludźmi. W standardzie znajdują się najlepsze praktyki zarządzania pracownikami, ich motywowania, metody analizy satysfakcji użytkowników, a także metody oceny satysfakcji pracowników.

HDI® Support Center Standard jest zgodny z biblioteką ITIL®, wnosząc istotne rozszerzenie w zakresie zarządzania wiedzą. Standard wskazuje, jako efektywne narzędzie do zarządzania wiedzą w zespole wsparcia, standard Knowledge-Centered SupportSM. Metodyka KCS to efektywna metodyka zarządzania wiedzą w zespole wsparcia, której wykorzystanie przynosi wymierne korzyści zarówno zespołowi wsparcia, użytkownikom, jak i organizacji.

Wykorzystanie standardu HDI® Support Center Standard w praktyce zespołu wsparcia pozwala na zbudowanie efektywnej strategii działania, zdefiniowanie niezbędnych procesów, wybór niezbędnych narzędzi, określenie metryk niezbędnych do monitorowania osiąganych rezultatów.

HDI_rys1

 

Standard HDI® Support Center Standard stanowi podstawę dla szeregu standardów dziedzinowych, związanych z pełnieniem różnych ról w zespole wsparcia. Standard HDI® Support Center Analyst przynosi najlepsze praktyki pomagające w efektywnym pełnieniu roli specjalisty w zespole wsparcia. Standard HDI® Support Center Manager przekazuje najlepsze praktyki w zakresie budowy zespołów wsparcia i ich zarządzania. Z kolei standard HDI® Technical Support Professional to zbiór najlepszych praktyk dla zespołów II i III linii wsparcia.

HDI_rys2

Sprawdź szkolenia i egzaminy HDI® Support Center Standard w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox