LEAN IT


LEAN IT

to zastosowanie zasad szczupłej produkcji (lean manufacturing), szczupłych usług (lean services) oraz wykorzystanie elementów six sigma, do rozwoju produktów i usług IT oraz zarządzania nimi.

Podejście LEAN IT koncentruje się na rozpoznawaniu i eliminowaniu wszelkich objawów marnotrawstwa, rozumianych jako działania, które konsumują zasoby, ale nie dodają wartości wytwarzanym produktom lub usługom, a w efekcie nie przekładają się na wartość dla biznesu.

LEAN IT to trwała zmiana sposobu myślenia ludzi, ich zachowań i postaw. LEAN IT pozwala wykorzystać potencjał, który drzemie w IT, a którego organizacje, albo nie są świadome, albo nie są w stanie w pełni wykorzystać.

LEAN IT to uporządkowany ciąg działań:

  • Identyfikacja klientów, którym dostarczamy produkty i usługi IT
  • Stałe wsłuchiwanie się w to, co mówią (ang. voice of the customer)
  • Definiowanie wartości, której oczekują
  • Opisanie procesu dostarczania wartości w formie mapy strumienia wartości (ang. value stream map)
  • Obserwowanie marnotrawstw (jap. muda), nieregularności (jap. mura) i przeciążenia (jap. muri), najlepiej w miejscu, gdzie toczy się proces (jap. gemba) oraz eliminowanie ich
  • Użycie takich technik jak np. kanban, by zapewnić niezakłócony przepływ działań w całym procesie (ang. flow) i eliminować liczbę zadań rozpoczętych, a niezakończonych
  • Budowa systemu typu pull (z ang. ciągnąć), który będzie sterowany bezpośrednio przez klienta, poprzez jego wnioski o zmianę, incydenty, czy inne zdarzenia, a nie arbitralny plan, który w dynamicznie zmieniającym się środowisku staje się nieaktualny zanim zostanie zaakceptowany
  • Otwartość na zmiany, eksperymentowanie i stałe dążenie do perfekcji (jap. kaizen)

Sprawdź szkolenia i warsztaty Lean IT w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox