Artykuły autorskie


Potop Informacyjny, czyli jak podejść do Big Data

12 stycznia 2016
Stokalski_Borys

Borys Stokalski


Szybkości i zmienności współczesnego biznesu wymaga odkrywania i szybkiego wdrażania heurystyk – szybkich metod wnioskowania. Z jednej strony pozwalają one zastąpić złożone, pracochłonne przetwarzanie analityczne, z drugiej zaś pozwalają szybko zastępować modele, które z czasem tracą znaczenie gdyż przestają adekwatnie opisywać zmieniającą się rzeczywistość. Ten prosty wzrost ilościowy prowadzi w rozwoju technologii regularnie do zmian jakościowych, kiedy to, co dotąd było trudno osiągalne, wyrafinowane i drogie staje się powszechnie dostępne, proste w użyciu i relatywnie tanie.[…]

Źródło: www.itwiz.pl (grudzień 2015)

Powrót
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox