Referencje


 • AIG Bank Polska
  Szkolenie HDI®
 • Allianz Informatyka Sp. z o.o.
  Usługi doradcze
 • Alstom Power Sp. o.o.
  Grab@Pizza Business IT Alignment
 • Alstom Power Sp. z o.o.
  Szkolenia z zakresu podstawowego ITIL®.
 • Alstom Power Sp. z o.o.
  ITIL Foundation
 • Alstom Power Sp z o.o.
  ITIL Foundation ; ITIL Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA)
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
  ITIL Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA); ITIL Foundation
 • Bank Zachodni WBK
  Szkolenia ITIL® Service Manager.
 • BRE Bank SA
  Szkolenie i egzamin PRINCE2® Foundation.
 • BSH
  Uslugi doradcze
Firma:
AIG Bank Polska
Referencja:
Szkolenie HDI®
Zakres:
Udział w szkoleniu HDI® Koordynator przeprowadzonym w ramach konferencji V Forum wsparcia IT.
Referencja
Firma:
Allianz Informatyka Sp. z o.o.
Referencja:
Usługi doradcze
Zakres:
organizacja oraz nadzór nad wdrożeniem narzędzia ITSM w obszarze utrzymania IT; doradztwo w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie utrzymania IT; analiza i optymalizacja procesu przekazywania aplikacji do utrzymania; identyfikacja i opis usług IT; ustalenie parametrów usług;
Referencja
Firma:
Alstom Power Sp. o.o.
Referencja:
Grab@Pizza Business IT Alignment
Zakres:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie biznesowej gry symulacyjnej Grab@Pizza Business IT Alignment.
Referencja
Firma:
Alstom Power Sp. z o.o.
Referencja:
Szkolenia z zakresu podstawowego ITIL®.
Zakres:
Szkolenia z zakresu podstawowego ITIL®.
5 edycji szkolenia ITIL® V3 Foundation - 61 osób;
szkolenie ITIL® V3 Foundation Bridge - 15 osób;
5 edycji szkolenia "Polestar*ITSM V3" - 64 osoby;
gra symulacyjna "Apollo 13 - an ITSM case experience" - 12 osób;
szkolenie "The Challenge of Egipt" - 14 osób;
Referencja
Firma:
Alstom Power Sp. z o.o.
Referencja:
ITIL Foundation
Zakres:
Cykl szkoleń ITIL® Foundation i egzaminów Foundation Certificate in IT Service Management. Szkolenie ITIL® Foundation, gra symulacyjna "Apollo 13 - an ITSM case experience".
Referencja
Firma:
Alstom Power Sp z o.o.
Referencja:
ITIL Foundation ; ITIL Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA)
Zakres:
Przeprowadzenie cyklu szkoleń ITIL® Foundation wraz z certyfikacją.
Referencja
Firma:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Referencja:
ITIL Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA); ITIL Foundation
Zakres:
Przeszkolenie pracowników banku z zakresu ITIL® Foundation oraz ITIL® Intermediate
Referencja
Firma:
Bank Zachodni WBK
Referencja:
Szkolenia ITIL® Service Manager.
Zakres:
Szkolenia:
ITIL® Service Manager: Service Support;
ITIL® Service Manager: Service Delivery;
ITIL® Service Manager: Revision Day & Exams;
Referencja
Firma:
BRE Bank SA
Referencja:
Szkolenie i egzamin PRINCE2® Foundation.
Zakres:
Szkolenia oraz egzamin z zakresu PRINCE2® Foundation zrealizowane dla 24 osób.
Referencja
Firma:
BSH
Referencja:
Uslugi doradcze
Zakres:
Usługi doradcze polegające na przeglądzie organizacji IT.
Referencja

Następne 
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox