Gry biznesowe


Gry biznesowe – ich wykorzystanie w szkoleniach jest jedną z metod kształcenia przez doświadczenie (experiential learning).

Gry biznesowe to bardzo efektywna metoda nauczania, jak również najprostsza droga do zrozumienia treści przekazywanych w czasie szkoleń oraz do identyfikacji problemów organizacji.

W naszej ofercie znajdziecie gry biznesowe:

Apollo 13–an ITSM case experience™

Polestar ITSM

Challenge of Egypt

Grab@Pizza

Citta Ideale – NOWOŚĆ!

citta ideale
Citta Ideale
Gra biznesowa Citta Ideale autorstwa CTPartners S.A. jest intensywnym, jednodniowym warsztatem szkoleniowym realizowanym w symulowanym środowisku pozwalającym na bezpieczne eksperymentowanie.
Symulacja przenosi uczestników w czasy polskiego, złotego renesansu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zadaniem projektu zwinnego jest wcielenie w życie marzenia magnata Jana Zamoyskiego o zbudowaniu godnej siedziby rodowej i stolicy Ordynacji Zamojskiej w formie wyśnionego przez Leonarda Da Vinci „idealnego miasta” (łac. Citta Ideale). Akt lokacyjny miasta Zamościa został potwierdzony przez króla Stefana Batorego 12 czerwca 1580 roku. Król nadał miastu herb, zezwolił na zakładanie cechów oraz wyznaczył 3 roczne jarmarki. Można więc zacząć budowę i zasiedlenie miasta osadnikami …
Gry biznesowe Apollo13_logo Gry biznesowe Polestar_logo Gry biznesowe Challenge of Egypt_logo Gry biznesowe grabatpizza_logo
„Apollo 13–an ITSM case experience™”
jest jednodniową grą biznesową, podczas której w praktyczny i interaktywny sposób poznaje się procesy i koncepcje ITIL®. W czasie szkolenia wykorzystywane są prawdziwe sytuacje zaczerpnięte z misji Apollo 13. Uczestnicy pracują w grupie, odgrywając role pracowników Centrum Kontroli Misji w Houston. Celem misji jest bezpieczne sprowadzenie na ziemię uszkodzonego statku kosmicznego oraz jego załogi. Podczas wykonywania związanych z tym zadań, uczestnicy poznają i doświadczają wszystkich korzyści, jakie płyną ze stosowania najlepszych praktyk ITIL®
Polestar ITSM
to jednodniowa gra biznesowa, której celem jest zapoznanie uczestników z działaniem organizacji usługowej. Uczestnicy, realizując zadania w trakcie symulacji, poznają zasady funkcjonowania procesów, sami definiują swoją organizację, obserwują efekty podejmowanych decyzji i mają szansę doskonalić jakość i efektywność działania. Uczą się poprzez doświadczenie, a to metoda sprzyjająca wykorzystywaniu zdobytej wiedzy w realnym świecie. Symulacja jest także doskonałym ćwiczeniem pracy zespołowej, komunikacji, budowy zespołu i motywowania go do realizacji zasad usługowych.
 Challenge of Egypt
Starożytni Egipcjanie potrafili w krótkim czasie wznosić olbrzymie budowle. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego zarządzania projektem. Podczas czterech rund gry Challenge of Egypt ćwiczone są najważniejsze cechy metodycznego zarządzania projektem. Symulacja procesu konstruowania piramidy pozwala uczestnikom poznać metody zarządzania wykorzystywane w projekcie. Każdemu z uczestników gry przydzielana jest rola w procesie zarządzania projektem. Celem zespołu jest zbudowanie piramidy w ściśle określonym czasie. Na proces ten, tak jak w rzeczywistości, mają wpływ różne wydarzenia typowe dla tamtych czasów…
Grab@Pizza
Uczestnicy tej gry biznesowej wcielając się w role menedżerów jednej z największych na świecie sieci pizzerii Grab@Pizza, staną przed zadaniem dostosowania możliwości IT do zmieniających się potrzeb biznesowych. Rynek, na którym działają jest konkurencyjny, co oznacza, że Biznes koncentruje się na aktywnym opracowywaniu nowych produktów, rozwijaniu strategii marketingowych i sprzedażowych. Stara się uzyskać przewagę operacyjną poprzez szybki, tani i wysoce jakościowy proces zamówień i dostarczania produktów. Ważną rolę w umożliwieniu Biznesowi osiągnięcia celów strategicznych odgrywa IT, które ma zapewnić dostarczenie doskonałych usług informatycznych.

 Gry biznesowe

  • uczą identyfikować problemy, przeprowadzać realne projekty i analizy oraz podejmować decyzje w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy,
  • uczą współpracy i komunikacji w zespole w trudnych, ekstremalnych warunkach,
  • dają możliwość dyskusji i analizy w grupach – dyskusja z natury jest bardziej produktywna niż najlepsza lektura czy przekaz wiedzy w postaci monologu trenera,
  • budują i cementują zespół oraz uczą jak osiągać sukces i spełniać stawiane cele,
  • uczą podejmować realne działania i weryfikować podstawy teoretyczne nabyte poprzez tradycyjne szkolenie,
  • pozwalają unikać porażek w świecie realnym i nie rodzą ryzyk finansowych związanych z błędnie podejmowanymi decyzjami, które niechybnie pojawiłyby się w realnym środowisku, eksperymentując na „żywym organizmie”

Zalecamy, aby gry biznesowe wykorzystywać jako:

  • dopełnienie szkolenia teoretycznego, jako praktyczna weryfikacja i utrwalenie zdobytej wiedzy,
  • samodzielne lub poprzedzone kilkugodzinnym wprowadzeniem szkolenie dla osób, od których nie jest wymagana szczegółowa wiedza, a jedynie zrozumienie istoty implementowanych standardów,
  • metodę podnoszenia świadomości i integracji zespołu w ramach „kick-off” projektu, w krytycznych momentach realizacji projektu lub w ramach spotkań szkoleniowo-integracyjnych.

Oferujemy gry biznesowe na licencji firm GamingWorks B.V. i The G2G3 Group Ltd – światowych liderów w tej dziedzinie.

 

Znaki towarowe

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox