ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy (DITS) z egzaminem


Wypełniona karta zgłoszenia traktowana jest jako zawarcie umowy oraz jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Informacje o szkoleniu

NAZWA SZKOLENIA:

ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy (DITS) z egzaminem

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

..,

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie : 

0

 

zł + VAT

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie:  0 zł + VAT

Dane płatnika do faktury

Firma Osoba fizyczna
Moja firma / organizacja jest zwolniona z obowiązku płatności podatku VAT

Adres korespondencyjny

KOPIUJ Z DANYCH PŁATNIKA

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

PODSUMOWANIE

l. osób Cena zł netto/os Razem zł netto
Opcja l. osób Cena zł netto/os Razem zł netto
Szkolenie 1 0 0
ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY
0 zł + VAT

TWOJE UWAGI

Akceptuję stosowanie przez Asseco Data Systems S.A. faktur elektronicznych.
Adres e-mail do wysyłania faktur elektronicznych   

* Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk. Przetwarzamy Państwa dane w celu: zarejestrowania udziału w organizowanym szkoleniu oraz obsługi wysłanego przez Państwa zgłoszenia, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi a także  w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody). W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu do dalszego przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody.   Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod  adresem: https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula_informacyjna_zgłoszenie_szkolenia.pdf

* Mam ukończone 18 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80–864 Gdańsk

* Oświadczam, że poznałem/am i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniach Asseco data Systems S.A.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego.

  Oświadczam, że do egzaminu będę podchodził z regionu 1 oraz wyrażam zgodę na doliczenie do faktury kwoty wynikającej z wyższej ceny egzaminu o wartości 100 PLN netto do każdego zamówionego egzaminu.

  Oświadczam że do egzaminu będę podchodził/a z terytorium Polski, regionu 2 lub 3

* Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi regionu z którego będę podchodził do egzaminu oraz zaznaczyłem właściwy region z wymienionych powyżej.


 

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach (poza Devops Engineer Academy i Pakiet ITIL):

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przed szkoleniem zapłaty na podstawie otrzymanej faktury pro forma.
  2. Cena szkolenia  w przypadku szkoleń stacjonarnych obejmuje dokumentację, obiad i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu i parkingu.
  3. Zamawiający jest uprawniony do odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie do 10 dni roboczych przed datą szkolenia, bez konieczności ponoszenia kosztów odwołania. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce (dalej ,,dzień roboczy’’).
  4. W przypadku odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie od 6 do 9 dni roboczych przed datą szkolenia Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty 50% wynagrodzenia za dane szkolenie.
  5. W przypadku odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie krótszym niż 6 dni roboczych przed datą szkolenia Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty 100% wynagrodzenia za dane szkolenie.
  6. Asseco Data Systems S.A. może odwołać szkolenie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć w dniu potwierdzenia zamówienia. Szczególną przyczyną uprawniającą Asseco Data Systems S.A. do odwołania szkolenia jest brak minimalnej liczby chętnych do jego przeprowadzenia. O odwołaniu szkolenia Zamawiający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox