AgileBA® Foundation - 2 dniowy


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU:14 (T: 10, L: 2, S: 2)

Dwudniowe szkolenie rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami (zgodnie z AgilePM) o techniki z dziedziny analizy biznesowej. Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli Analityka Biznesowego, który pracuje w zwinnym zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:
 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych metod pracy.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgileBA Foundation wydany przez APMG.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, analityków zmian, menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku.

Korzyści po szkoleniu

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym.
 • Poznasz techniki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgileBA, niezbędne do zdania egzaminu na poziomie Foundation.

Program szkolenia

 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Kluczowe elementy podejścia Agile (filozofia, ograniczenia projektu - zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM).
 • Role i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową.
 • Zarządzanie interesariuszami:
  • Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi.
  • Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku.
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych:
  • Warsztaty Facylitowane.
  • Modelowanie i prototypowanie:
   • Sześć perspektyw modelowania.
   • Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA.
   • Stosowanie pryncypiów DSDM.
  • Stosowanie Timeboxów:
   • Dwa style organizacji Timeboxa: strukturalny i w formacie swobodnym.
   • Kluczowa technika Daily Stand-up.
  • Rozwój iteracyjny.
  • Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.
 • Zarządzanie wymaganiami:
  • Cykl życia wymagań w procesie DSDM.
  • Historyjki Użytkownika (User Story) i ich hierarchia.
  • Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika.
  • Techniki pozyskiwania wymagań.
  • Priorytetyzacja MoSCoW oraz jej wartość w projekcie DSDM.
  • Model KANO: (trzy typy potrzeb użytkownika oraz dwa wymiary wartości).
  • Szacowanie wymagań.
  • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Przygotowanie do egzaminu AgileBA na poziomie Foundation.

Metodyka

AgileBA® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

2 dni

Prowadzący

itil-intermediate-pakiet-3-szkolen-z-egzaminami-950-pln-taniej

W cenie szkolenia

 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem
 • zakłada się, że uczestnik szkolenia posiada już własny podręcznik „AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook” (nie jest on wliczony w cenę)

Organizacja szkolenia

 • Otwarte lub dla grup zamkniętych
 • W trakcie szkolenia prezentowane są materiały w języku angielskim. Uczestnik otrzymuje dodatkowo slajdy w języku polskim
 • Istnieje możliwość zakupu podręcznika: „AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook” w cenie 200 PLN.

Warunki udziału

 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 17:00.
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowany w formie online na koniec drugiego dnia. Istnieje możliwość zakupu vouchera na egzamin w późniejszym terminie
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja szkolenia AgileBA® dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób.

Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN/PL

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat AgileBA® Foundation wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin AgileBA® Foundation

Nazwa egzaminu AgileBA® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgileBA® Foundation. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika egzaminu.

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 40 min
Metoda Test wielokrotnego wyboru
Liczba pytań 50 pytań
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

lub

PL

Czas trwania egzaminu

40 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox