AgileBA® Foundation + AgileBA® Practitioner


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU:28 (T: 20, L: 4, S: 4)

Czterodniowe szkolenie rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami (zgodnie z AgilePM) o techniki z dziedziny analizy biznesowej. Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli Analityka Biznesowego, który pracuje w zwinnym zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:
 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych metod pracy.
Szkolenie przygotowuje do egzaminów pozwalających uzyskać międzynarodowe certyfikaty AgileBA na poziomach Foundation i Practitioner wydane przez APMG.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, analityków zmian, menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku.

Korzyści po szkoleniu

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym.
 • Poznasz techniki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgileBA, niezbędne do zdania egzaminów na poziomie Foundation i Practitioner.
 • Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań przewodnika AgileBA i zastosujesz je w przykładowym projekcie, co jest niezbędne na egzaminie na poziomie Practitioner.

Program szkolenia

 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Kluczowe elementy podejścia Agile (filozofia, ograniczenia projektu - zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM):
 • Role i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
 • Angażowanie odpowiednich ról do tworzenia produktów DSDM.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową.
 • Zarządzanie interesariuszami:
  • Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi.
  • Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku.
  • Stosowanie odpowiednich działań angażujących interesariuszy i umożliwiających współpracę w poszczególnych fazach procesu DSDM.
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych:
  • Warsztaty Facylitowane.
  • Modelowanie i prototypowanie:
   • Sześć perspektyw modelowania.
   • Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA.
   • Stosowanie pryncypiów DSDM.
  • Stosowanie Timeboxów:
   • Dwa style organizacji Timeboxa: strukturalny i w formacie swobodnym.
   • Kluczowa technika Daily Stand-up.
  • Rozwój iteracyjny.
  • Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.
  • Praktyczne stosowanie: Warsztatów Facylitowanych, modelowania i prototypowania, Stosowania Timeboxów oraz Iteracyjnego Rozwoju w fazach procesu DSDM oraz odpowiednie wykorzystanie ról DSDM.
 • Zarządzanie wymaganiami:
  • Cykl życia wymagań w procesie DSDM.
  • Historyjki Użytkownika (User Story) i ich hierarchia.
  • Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika.
  • Identyfikacja różnych poziomów wymagań (Historyjki Użytkownika), podejść do badania i zbierania wymagań oraz ich praktyczne zastosowanie w procesie DSDM.
  • Praktyczne definiowanie kryteriów akceptacji dla wymagań w fazach DSDM oraz ich późniejsza weryfikacja przy testowaniu (wykorzystanie różnych typów testów).
  • Praktyczne stosowanie priorytetyzacji MoSCoW, role związane z jego użyciem oraz miejsce, w którym w procesie DSDM będzie stosowana hierarchizacja procesów.
  • Szacowanie wymagań.
  • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Przygotowanie do egzaminów AgileBA na poziomach Foundation i Practitioner.

Metodyka

AgileBA® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

4 dni

Prowadzący

itil-intermediate-pakiet-3-szkolen-z-egzaminami-950-pln-taniej

W cenie szkolenia

 • akredytowane materiały szkoleniowe w j. angielskim, a dla poziomu Foundation także w j. polskim
 • Istnieje możliwość dokupienia obowiązkowego podręcznika „AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook” (nie jest on wliczony w cenę)

Organizacja szkolenia

 • Otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Istnieje możliwość zakupu obowiązkowego podręcznika: „AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook” w cenie 200 PLN.

Warunki udziału

 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących analizy biznesowej prowadzonej w środowisku zwinnym.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja szkolenia AgileBA® dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób.

Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN, EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat AgileBA® Foundation & AgileBA® Practitioner wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin AgileBA® Foundation & AgileBA® Practitioner

Nazwa egzaminu AgileBA® Foundation & AgileBA® Practitioner
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgileBA® Foundation & AgileBA® Practitioner. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika egzaminu.

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Pisemny/ online
Czas trwania 190 min (40 min – AgileBA® Foundation; 150 min – AgileBA® Practitioner)
Metoda AgileBA® Foundation – test wielokrotnego wyboru w j. angielskim (istnieje możliwość zdawania w j. polskim);
AgileBA® Practitioner – test złożonego, wielokrotnego wyboru w j. angielskim
Liczba pytań 50 – AgileBA® Foundation, 4 zadania testowe po 20 punktów na pytanie – AgileBA® Practitioner
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów), 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)

Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

1 - EN lub PL ; 2 EN

Czas trwania egzaminu

190 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox