Agile PM® Foundation i Practitioner - 4 dni


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) lub są członkami komitetów sterujących czy zespołów projektowych. Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania projektami, które charakteryzują się dużą zmiennością zakresu oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Korzyści po szkoleniu

 • Poznasz metodykę AgilePM®, której wytyczne z powodzeniem zastosujesz we własnych projektach.
 • Poznasz powiązania między tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektem. Umożliwi Ci to wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach.
 • Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań metodyki AgilePM®. Bez problemów zastosujesz ją w przykładowym projekcie, co jest niezbędne do egzaminu na poziomie Foundation i Practitioner.

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia AgilePM Foundation:
 • Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM® oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®;
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające;
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania do projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie;
 • Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje;
 • Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów zarządczych z nimi związanych;
 • Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny);
 • Priorytetyzacja i Timeboxing- technika priorytetyzacji MoSCoW;
 • Sterowanie projektem Agile. Kluczowe rekomendacje;
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM® - lista wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania. Zalecane podejście do monitorowania projektu;
 • Planowanie projektów zwinnych - różnice w stosunku do podejścia kaskadowego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatu symulacji AgilePM Practitioner:
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień - dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM®, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia.
 • Cykl życia projektu Agile i produkty - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM®. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM®. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji.
 • Ludzie i role w projekcie Agile - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile.
 • Techniki metodyki AgilePM® – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe.
 • Sterowanie projektem Agile - cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile.

Metodyka

Agile Project Management logo
AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

4 dni

Prowadzący

itil-intermediate-pakiet-3-szkolen-z-egzaminami-950-pln-taniej

W cenie szkolenia

 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym i znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja szkolenia Agile®PM Foundation dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób.

UWAGA!

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook” w języku polskim: 250 zł netto.

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat AgilePM® Foundation wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin AgilePM® Foundation

Nazwa egzaminu AgilePM® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika egzaminu.

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Elektroniczna
Czas trwania 40 minut
Metoda Test jednokrotnego wyboru.
Liczba pytań  50
Próg zdawalności  50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

 

Egzamin AgilePM® Practitioner

Nazwa egzaminu AgilePM® Practitioner
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgilePM® Practitioner, kopia certyfikatu AgilePM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Elektroniczna
Czas trwania 150 minut
Metoda Test wielokrotnego wyboru, którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami.
Liczba pytań 4 zadania testowe po 15 pytań cząstkowych. Maksymalna liczba punktów 60.
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (30 punktów)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

40 min Foundation + 150 min Practitioner

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox