Angażowanie interesariuszy biznesowych projektu (warsztat)Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów, liderzy zespołów projektowych.

Korzyści po szkoleniu

 • opanujesz miękkie umiejętności, które są niezbędne dla skutecznego współdziałania z kluczowymi interesariuszami projektu z poziomu menedżerskiego i biznesowego

Program szkolenia

 • Rola i zadania kierownika projektu vs. rola i zadania lidera
 • Style funkcjonowania społecznego i ich wpływ na efektywność działania (paradygmaty wewnętrzne)
 • Wywieranie wpływu (techniki i zasady, narzędzia)
 • Negocjacje i manipulacje (techniki i zasady, narzędzia, metody obrony)
 • Rozumienie motywów innych - empatia
 • Skutecznie argumentowanie – konieczność dopasowywania ich do odbiorcy oraz jego motywów decyzyjnych przezwyciężanie oporu
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Udział w warsztatach „Komunikacja i współpraca w projekcie” oraz „Zarządzanie zespołem projektowym”

Akredytacja

Szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Komunikacja i współpraca w projekcie

Skuteczne prezentacje w projekcie

Zarządzanie zespołem projektowym

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox