Business Relationship Management Professional FoundationOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU:21 (T:2, L:2, S:17)

Adresaci szkolenia

Osoby pełniące rolę Zarządzającego Relacjami z Biznesem (Business Relationship Managera), osoby współodpowiedzialne za relacje biznesowe pomiędzy odbiorcami usług, a ich dostawcami (osoby ze strony dostawców usług lub odbiorców). Menedżerowie pionów lub jednostek biznesowych, menedżerowie lub przedstawiciele wewnętrznych dostawców usług lub jednostek usług współdzielonych (shared services), kadra kierownicza i personel zewnętrznych dostawców usług, kierownicy projektów, analitycy biznesowi, architekci, opiekunowie klientów i przedstawiciele handlowi, menedżerowie świadczenia usług (service delivery managers). Program szkolenia jest uniwersalny i może dotyczyć usług: informatycznych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, administracyjnych i ochrony obiektów, ochrony

Korzyści po szkoleniu

 • poznacie sens i znaczenie nowoczesnych relacji dostawcy usług z klientami biznesowymi oraz poziom ich dojrzałości
 • poznacie i zrozumiecie zakres odpowiedzialności Zarządzającego Relacjami z Biznesem (Business Relationship Managera) na poziomie strategicznym i taktycznym, w tym: wnoszenie wkładu w tworzenie strategii biznesowej, maksymalizację wartości biznesowej oraz ochronę przed jej stratami, kształtowanie popytu, zarządzanie portfelem, transformację biznesu, dostosowanie poziomu usług do potrzeb biznesowych, skuteczną komunikację.
 • poznacie modele, metody i techniki przydatne w pełnieniu roli Business Relationship Managera.

Program szkolenia

 • Fundamenty zarządzania relacjami z biznesem (BRM Fundamentals): kontekst zarządzania relacjami z biznesem. Cele, kompetencje i odpowiedzialność Business Relationship Managera. Struktury organizacyjne działania Business Relationship Managera. Poziom dojrzałości popytu i podaży. Poziom dojrzałości zarządzania relacjami z biznesem
 • Partnerstwo strategiczne (Strategic Partnering): model dopasowywania dostawcy do biznesu, budowanie zaufania biznesu do dostawcy, kształtowanie popytu, proces i metody strategicznego zarządzania relacjami z biznesem, definiowanie wizji i jednostronicowej strategii relacji z biznesem (Relationship Strategy on a Page)
 • Inteligencja biznesowa (Business IQ): przyczyny powstawania strat wartości biznesowej, planowanie rozwoju zdolności biznesowych, koncepcje zarządzania wartością biznesową, rezultaty i cele biznesowe (twarde i miękkie), proces zarządzania wartością
 • Zarządzanie portfelem, jako sztuka podejmowania decyzji (Portfolio Management): kontekst zarządzania portfelem, schematy zarządzania portfelem (m.in. Boston Square) i proces zarządzania portfelem, rola nadzoru nad IT w zarządzaniu portfelem usług
 • Perspektywa dostawcy usług (Provider Domain): definicja usługi z perspektywy jej dostawcy, wartość, koszty i ryzyko usługi
 • Zarządzanie transformacją biznesu (Business Transition Management): rola Business Relationship Managera w zarządzaniu transformacją biznesu, osiąganie zdolności do zarządzania transformacją biznesu, wykorzystanie czynników biznesowych w kreowaniu konieczności zmiany i zdolności jej dokonania, uzyskiwanie zrozumienia zmiany, role kluczowe dla dokonania zmiany.
 • Siła komunikacji (Powerful Communications): sztuka skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, sztuka wywierania wpływu
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Business Relationship Management Professional® Foundation.

Metodyka

Business Relationship Management_logo

Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych.

Warunki udziału

Znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

APMG

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Uwaga!

Szkolenie BRMP sprzedajemy wyłącznie w pakiecie z egzaminem

 

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat Business Relationship Management Professional® wydany przez APMG.

Egzamin

Nazwa egzaminu Business Relationship Management Professional® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia Business Relationship Management Professional® Foundation
Forma egzaminu  Pisemny
Czas trwania 40 minut (50 minut dla osób, dla których j. angielski nie jest językiem ojczystym)
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 50
Próg zdawalności  50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

50 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox