Business Relationship Management Professional Foundation


28-30
.06.2023

TERMIN SZKOLENIA

Warszawa

MIEJSCE SZKOLENIA
Promocja

4 830 zł

CENA NETTO ZA OS.

24

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź inne terminy

PDU:21 (T:2, L:2, S:17)

Adresaci szkolenia

Osoby pełniące rolę Zarządzającego Relacjami z Biznesem (Business Relationship Managera), osoby współodpowiedzialne za relacje biznesowe pomiędzy odbiorcami usług, a ich dostawcami (osoby ze strony dostawców usług lub odbiorców). Menedżerowie pionów lub jednostek biznesowych, menedżerowie lub przedstawiciele wewnętrznych dostawców usług lub jednostek usług współdzielonych (shared services), kadra kierownicza i personel zewnętrznych dostawców usług, kierownicy projektów, analitycy biznesowi, architekci, opiekunowie klientów i przedstawiciele handlowi, menedżerowie świadczenia usług (service delivery managers). Program szkolenia jest uniwersalny i może dotyczyć usług: informatycznych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, administracyjnych i ochrony obiektów, ochrony

Korzyści po szkoleniu

 • poznacie sens i znaczenie nowoczesnych relacji dostawcy usług z klientami biznesowymi oraz poziom ich dojrzałości
 • poznacie i zrozumiecie zakres odpowiedzialności Zarządzającego Relacjami z Biznesem (Business Relationship Managera) na poziomie strategicznym i taktycznym, w tym: wnoszenie wkładu w tworzenie strategii biznesowej, maksymalizację wartości biznesowej oraz ochronę przed jej stratami, kształtowanie popytu, zarządzanie portfelem, transformację biznesu, dostosowanie poziomu usług do potrzeb biznesowych, skuteczną komunikację.
 • poznacie modele, metody i techniki przydatne w pełnieniu roli Business Relationship Managera.

Program szkolenia

 • Fundamenty zarządzania relacjami z biznesem (BRM Fundamentals): kontekst zarządzania relacjami z biznesem. Cele, kompetencje i odpowiedzialność Business Relationship Managera. Struktury organizacyjne działania Business Relationship Managera. Poziom dojrzałości popytu i podaży. Poziom dojrzałości zarządzania relacjami z biznesem
 • Partnerstwo strategiczne (Strategic Partnering): model dopasowywania dostawcy do biznesu, budowanie zaufania biznesu do dostawcy, kształtowanie popytu, proces i metody strategicznego zarządzania relacjami z biznesem, definiowanie wizji i jednostronicowej strategii relacji z biznesem (Relationship Strategy on a Page)
 • Inteligencja biznesowa (Business IQ): przyczyny powstawania strat wartości biznesowej, planowanie rozwoju zdolności biznesowych, koncepcje zarządzania wartością biznesową, rezultaty i cele biznesowe (twarde i miękkie), proces zarządzania wartością
 • Zarządzanie portfelem, jako sztuka podejmowania decyzji (Portfolio Management): kontekst zarządzania portfelem, schematy zarządzania portfelem (m.in. Boston Square) i proces zarządzania portfelem, rola nadzoru nad IT w zarządzaniu portfelem usług
 • Perspektywa dostawcy usług (Provider Domain): definicja usługi z perspektywy jej dostawcy, wartość, koszty i ryzyko usługi
 • Zarządzanie transformacją biznesu (Business Transition Management): rola Business Relationship Managera w zarządzaniu transformacją biznesu, osiąganie zdolności do zarządzania transformacją biznesu, wykorzystanie czynników biznesowych w kreowaniu konieczności zmiany i zdolności jej dokonania, uzyskiwanie zrozumienia zmiany, role kluczowe dla dokonania zmiany.
 • Siła komunikacji (Powerful Communications): sztuka skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, sztuka wywierania wpływu
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Business Relationship Management Professional® Foundation.

Metodyka

Business Relationship Management_logo

Cena katalogowa

5 750 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

3 dni

Prowadzący

Jarek Gwardyś

Jarosław Gwardyś

Trener, ekspert ITSM i coach. Organizuje działania dostawców usług IT i ich relacje z klientami biznesowymi.

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • egzamin

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych.

Warunki udziału

Znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

APMG

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Uwaga!

Szkolenie BRMP sprzedajemy wyłącznie w pakiecie z egzaminem

 

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Szczegółowe informacje wkrótce.

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat Business Relationship Management Professional® wydany przez APMG.

Egzamin

Nazwa egzaminu Business Relationship Management Professional® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia Business Relationship Management Professional® Foundation
Forma egzaminu  Pisemny
Czas trwania 40 minut (50 minut dla osób, dla których j. angielski nie jest językiem ojczystym)
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 50
Próg zdawalności  50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

50 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox