Certified Information Systems Auditor (CISA)


03-06
.04.2023

TERMIN SZKOLENIA
TERMIN EGZAMINU 06-04-2023

Wirtualna klasa

MIEJSCE SZKOLENIA
Promocja

4 740 zł

CENA NETTO ZA OS.

Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin
Informacje o szkoleniu

4-dniowe akredytowane szkolenie CISA (Certified Information Systems Auditor) jest prowadzone zgodnie z programem i z materiałami przygotowanymi przez ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Szkolenie przygotowuje do zdania międzynarodowego egzaminu CISA.

Certyfikat CISA to jeden z najbardziej prestiżowych, rozpoznawalnych i docenianych na świecie specjalistycznych certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji i audytu. Certyfikat CISA jest wydawany przez ISACA po zdaniu egzaminu jako dowód posiadania kwalifikacji oraz stosowania najlepszych praktyk.

W Polsce certyfikat CISA jest wymieniony w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Ustawie o finansach publicznych jako uprawnienie do audytu systemów teleinformatycznych.

Czego się nauczysz
 • Dowiesz się, jak zaplanować i przeprowadzić audyt zgodnie ze standardami audytu systemów informatycznych oraz strategią audytu opartą na ryzyku
 • Będziesz potrafił lepiej komunikować się zarówno z osobami reprezentującymi biznes, jak i technologię, w czasie zadań audytowych.
 • Nauczysz się, jak ocenić strategię IT pod kątem zgodności ze strategią i celami organizacji, jak ocenić efektywność ładu i zarządzania IT oraz, jak ocenić polityki i praktyki pod kątem zgodności z wymogami regulacyjnymi i prawnymi.
 • Będziesz potrafił ocenić, czy uzasadnienie biznesowe dla zmian w systemach informatycznych spełnia cele biznesowe.
 • Będziesz potrafił ocenić politykę i praktyki zarządzania projektami na wszystkich etapach cyklu życia systemu informatycznego.
 • Będziesz potrafił ocenić politykę i praktyki zarządzania zmianami, konfiguracją, wydaniami i poprawkami.
 • Dowiesz się, jak zweryfikować zdolność organizacji do zapewnienia ciągłości działania biznesu.
 • Będziesz potrafił lepiej ocenić ryzyka i zagrożenia oraz nadawać im priorytety z punktu widzenia ochrony biznesu.
 • Będziesz potrafił ocenić politykę i praktyki organizacji w zakresie bezpieczeństwa i prywatności informacji.
 • Dowiesz się, jak przeprowadzić testy bezpieczeństwa w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podatności.
 • Nauczysz się, jak ocenić potencjalne możliwości i zagrożenia związane z pojawiającymi się technologiami, regulacjami i praktykami branżowymi.
 • Przygotujesz się do zadania egzaminu CISA (Certified Information Systems Auditor).

Do kogo skierowane jest to szkolenie Szkolenie jest przeznaczone dla:
 • Audytorów zewnętrznych i wewnętrznych IT
 • Administratorów i oficerów bezpieczeństwa informatycznego
 • Administratorów sieci i systemów informatycznych
 • Dyrektorów, menedżerów, specjalistów i konsultantów odpowiedzialnych za ład korporacyjny, ryzyko i zgodność (Governance, Risk, Compliance)
 • Dyrektorów, menedżerów, specjalistów i konsultantów ds. audytu IT
 • Dyrektorów i kadrę kierowniczą departamentów IT i departamentów bezpieczeństwa
 • Osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i audytu IT, chcących podnieść swoje kwalifikacje i potwierdzić je jednym z najbardziej prestiżowych certyfikatów w branży IT na świecie – Certified Information Systems Auditor (CISA).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia Szkolenie szczegółowo omawia następujące tematy:
 • Obszar 1: Proces audytowania systemów informatycznych (The Process of Auditing Information Systems)
 • Obszar 2: Ład i zarządzanie IT (Governance and Management of IT)
 • Obszar 3: Nabywanie, rozwój i wdrażanie systemów informatycznych (Information Systems Acquisition, Development and Implementation)
 • Obszar 4: Eksploatacja, utrzymanie i wsparcie systemów informatycznych (Information Systems Operations, Maintenance and Support)
 • Obszar 5: Ochrona zasobów informacyjnych (Protection of Information Assets)
 • Próbny egzamin CISA.

Aby uzyskać certyfikat CISA, kandydat musi spełnić następujące wymagania:
 • Zdać egzamin CISA.
 • Potwierdzić co najmniej pięcioletnie łączne doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzanie ryzykiem IT i kontroli systemów informatycznych (wniosek należy złożyć do ISACA w ciągu 5 lat od daty zdania egzaminu).
 • Przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej ISACA.
 • Przestrzegać zasad ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE).
Cena katalogowa

5 690 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

32h

Prowadzący

W cenie szkolenia

Organizacja szkolenia:

– Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna; materiały szkoleniowe dystrybuowane w wersji elektronicznej
– Forma zajęć: wykłady połączone z ćwiczeniami, praktyczne przykłady, rozwiązywanie i omawianie przykładowych testów egzaminacyjnych
– Język szkolenia: polski lub angielski
– Język materiałów: angielski
– Wielkość grupy: od 6 do 14 uczestników
– Wymagania wstępne: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie technologii wykorzystywanych w informatyce.
– Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
– Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

– Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
– Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00
– W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Wirtualnej klasie

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Cena egzaminu 3300 PLN

– Nazwa egzaminu: Certified Information Systems Auditor (CISA)
– Forma egzaminu: Voucher na egzamin online zdawany w terminie wybranym przez kandydata
– Metoda: Test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
– Czas trwania: 4 godziny
– Liczba pytań: 150
– Próg zdawalności: 450 punktów lub więcej (skala od 200 do 800 punktów)
– Język egzaminu: angielski

Cena katalogowa egzaminu

3 300 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

4h

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox