Citta IdealeOpis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU: 7 (T:4, L:3, S:0)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby biorące udział w realizacji średnich i dużych projektów metodami zwinnymi (członkowie zespołów projektowych i ich liderzy, kierownicy projektów oraz inne role współuczestniczące w zarządzaniu projektem, decydenci w projektach np. członkowie komitetów sterujących) zarówno od strony użytkowników lub klientów, jak i ze strony bezpośrednich wykonawców lub dostawców produktów projektowych niezależnie od branży i tematyki projektu.

Korzyści po szkoleniu

 
 • nauczysz się  skutecznego wykorzystywania filozofii i technik podejść zwinnych (Agile) w złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych
 • przećwiczysz samodzielne podejmowanie decyzji
 • dowiesz się jak analizować osiągnięte efekty w celu wyciągania wniosków na przyszłość.
 • poznasz codzienne praktyki pracy zespołów Scrumowych
 • przećwiczysz planowanie i koordynację złożonego projektu zwinnego poznasz sposoby współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego

Program szkolenia

 
 • zrozumienie struktury organizacyjnej oraz samodzielne doprecyzowywanie zasad pracy wielozespołowego projektu w podejściach zwinnych
 • planowanie wysoko- i niskopoziomowe projektu zwinnego z wykorzystaniem przyrostów, sprintów, opowieści użytkownika (ang. user stories), szacowania, priorytetyzacji i kryteriów akceptacji
 • planowanie i monitorowanie wartości biznesowej wytwarzanych produktów z wykorzystaniem uzasadnienia biznesowego, w tym budżet projektu oraz ocena ryzyk projektu i zarządzenie nimi
 • monitorowanie postępów prac z wykorzystaniem tablic projektu i zespołów, odpowiednich diagramów pozostało do wykonania (ang. burn down charts) oraz reagowania na pojawiające się wydarzenia
 • przeglądy wytworzonych produktów zgodnie z kryteriami akceptacji oraz przeprowadzanie retrospektyw w celu identyfikacji doświadczeń projektowych
 • praca zespołowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz integracja wyników prac w projekcie o wielu zespołach roboczych
   
Czas trwania szkolenia

1 dzień

W cenie szkolenia

 • zestaw rekwizytów gry biznesowej, w tym specjalnych kart i klocków wykorzystywanych w trakcie symulacji

Organizacja szkolenia

Szkolenie otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Od uczestników nie jest wymagana żadna szczególna wiedza z zarządzania projektami czy wykorzystywania podejść zwinnych. Wskazane jest jednak, aby uczestnikami symulacji były osoby na co dzień pracujące przy realizacji projektów

Akredytacja

Produkt autorski Asseco Data System S.A. (dawniej CTPartners SA) oparty o najlepsze praktyki metod Scrum, AgilePM® (DSDM®).

Wielkość grupy

Od 11 do 15 osób

 

 

 

Język szkolenia

pl

Język materiałów

pl

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox