Audytor wewnętrzny ISO 20000Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Audytorzy Systemu Zarządzania Usługami, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzanie audytów. Audytorzy innych Systemów zarządzania, którzy chcą poznać zasady audytowania Systemów Zarządzania Usługami. Kadra kierownicza organizacji IT, która nadzorować będzie działania związane z wdrożeniem lub utrzymaniem Systemu Zarządzania Usługami. Osoby koordynujące procesy audytowania w organizacji, które będą integrować audytowanie Systemu Zarządzania Usługami z audytowaniem innych obszarów organizacji. Osoby zaangażowane w projekt budowy Systemu Zarządzania Usługami lub działania utrzymania Systemu, którzy zainteresowani są zapewnieniem zgodności podległego obszaru.

Korzyści po szkoleniu

 • uczestnicy zdobędą wiedzę o metodyce przeprowadzania audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Usługami zgodnego z ISO/IEC 20000
 • poznają zasady planowania audytów, ich przeprowadzania, zgłaszania niezgodności oraz opracowywania raportów z audytów
 • przetestują w praktyce omawiane elementy

Program szkolenia

 • Zarządzanie usługami - wprowadzenie
 • ISO/IEC 20000: tematyka i struktura normy
 • Omówienie podstawowych wymagań normy
 • Wymagania ISO/IEC 20000 odnośnie audytowania
 • Założenia odnośnie realizacji audytów wewnętrznych
 • Planowanie audytów wewnętrznych i opracowanie planu audytu
 • Realizacja badania audytowego
 • Zgłaszanie niezgodności
 • Opracowywanie raportu z audytu
 • Działania korygujące i zapobiegawcze - planowanie i nadzór realizacji
 • ISO/IEC 20000: wymagania audytowe odnośnie Systemu Zarządzania Usługami, procesów, dokumentacji i organizacji.
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych.

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Norma PN-ISO/IEC 20000-1:2007 → Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 1: Specyfikacja.

Norma PN-ISO/IEC 20000-2:2007 → Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 2: Reguły postępowania.

Wielkość grupy

Od 8 do 16 osób.

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox