ITIL®4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI) z egzaminemOpis szkolenia Dodatkowe informacje
pobierz 3-dniowe szkolenie ITIL 4 Direct, Plan and Improve (DPI), czyli kierowanie, planowanie i doskonalenie, dostarcza specjalistom IT praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia organizacji IT „uczącej się i doskonalącej” o silnym i skutecznym kierunku strategicznym.  

Kurs zajmuje się wpływem na organizację takich metod pracy, jak Agile i Lean, oraz tym, w jaki sposób można wykorzystać te metody na korzyść organizacji. Szkolenie omawia praktyczne i strategiczne podejście do planowania i ciągłego doskonalenia z niezbędną zwinnością (agility).

Program szkolenia obejmuje kluczowe praktyki ITIL 4, które pomogą Ci zrozumieć główne czynniki sukcesu przyczyniające się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług w ramach nowego modelu biznesowego ITIL, czyli systemu wartości usług (SVS).

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem i oficjalną książką.

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia egzaminu za dodatkową opłatą dodaną do ceny szkolenia: 270 PLN

 

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, przegląd i doskonalenie produktów i usług
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie pracy, doskonalenie produktów lub zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę w zakresie nadzoru, ryzyka i zgodności
 • Przykładowe stanowiska: kierownik ds. ciągłego doskonalenia; kierownik ds.zarządzania zmianami; kierownik ds. zarządzania wydajnością; kierownik ds. operacji IT; architekt chmury; architekt korporacyjny; kierownik ds. zarządzania portfelem usług; projektant usług; kierownik ds. zarządzania ryzykiem; kierownik ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji i zgodności; inżynier systemów chmurowych.

Korzyści po szkoleniu

 • Zapoznasz się z kluczowymi pojęciami związanymi z kierowaniem, planowaniem i doskonaleniem (Direct, Plan & Improve);
 • Zrozumiesz zakres tego, czym trzeba kierować i co trzeba planować, i będziesz umiał korzystać z kluczowych zasad i metod kierowania i planowania w tym kontekście;
 • Zrozumiesz rolę GRC (Governance, Risk and Compliance) i będziesz wiedział, jak zintegrować te zasady i metody z systemem wartości usług (SVS) ITIL;
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody ciągłego doskonalenia dla wszystkich rodzajów ulepszeń;
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody zarządzania zmianami organizacyjnymi do kierowania, planowania i doskonalenia;
 • Zrozumiesz i będziesz umiał korzystać z kluczowych zasad i metod mierzenia i raportowania w kierowaniu, planowaniu i doskonaleniu;
 • Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak kierować, planować i doskonalić strumienie wartości i praktyki.

Program szkolenia

Szkolenie Direct, Pan and Improve (DPI) koncentruje się na następujących praktykach ITIL 4:
 • Ciągłe doskonalenie (Continual improvement)
 • Pomiar I raportowanie (Measurement and reporting)
 • Zarządzanie portfelem (Portfolio management)
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (Organizational change management)
 • Zarządzanie ryzykiem (Risk management).

Egzamin

Nazwa egzaminu ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
Forma egzaminu Egzamin on-line jest realizowany w ostatnim dniu szkolenia. Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120PLN.
Czas trwania 90 minut (113 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
Metoda Test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4), bez możliwości korzystania z książek, możliwość korzystania ze słownika angielskiego
Liczba pytań 40
Próg zdawalności 70% (28 poprawnych odpowiedzi)

Metodyka

itil_ato-logo
ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 DPI z kompletem slajdów
 • Praktyki ITIL 4 omawiane w trakcie kursu
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • „Ściągawka” – ITIL 4 Reference Card
 • Egzamin

Obejrzyj film

Organizacja szkolenia

szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna

Wielkość grupy

od 8 do 14 uczestników

Warunki udziału

Certyfikat ITIL 4 Foundation

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS.

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem i oficjalną książką.

 

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

90 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox