Komunikacja i współpraca w projekcie (warsztat)Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Zespół projektowy, uczestnicy projektu nie wchodzący w skład zespołu projektowego, liderzy zespołów, kierownicy projektów.

Korzyści po szkoleniu

 • opanujesz miękkie umiejętności, które są niezbędne dla skutecznej komunikacji w projekcie i w organizacji.

Program szkolenia

 • Komunikacja jako podstawa współpracy (mówienie, słuchanie, rozumienie innych)
 • Funkcjonowanie zespołu projektowego (fazy, etapy, role)
 • Spostrzeganie – percepcja – postawa
 • Ludzie którzy mnie otaczają
 • Efektywne spotkania zespołu (spotkania analityczne, decyzyjne, informacyjne) – spotkanie jako mini projekt
 • Grupowe podejmowanie decyzji
 • Grupowy iloraz inteligencji
 • Definicja inteligencji emocjonalnej i zrozumienie zasady synergii
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Dla grup otwartych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Angażowanie interesariuszy biznesowych projektu

Skuteczne prezentacje w projekcie (warsztat)

Zarządzanie zespołem projektowym

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox