Lean IT FoundationOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU:14 (T:1, L:0, S:13)

Adresaci szkolenia

Szkolenie Lean IT Foundation skierowane jest do wszystkich pracowników organizacji IT od poziomu CIO, przez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszyscy pracownicy IT powinni bezwzględnie rozumieć i stosować filozofię Lean IT.  W szczególności szkolenie będzie przydatne dla osób znających model ITIL® lub normę ISO/IEC 20000, zawierające najlepsze praktykami zarządzania usługami IT.

Korzyści po szkoleniu

Znajomość koncepcji szczupłej organizacji IT (Lean IT), jak zastosować praktyki Lean IT w swojej organizacji, jak wykorzystać potencjał pracowników, usprawnienie działań operacyjnych dotyczące wsparcia krytycznych dla Biznesu usług.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Co to jest Lean IT?
 • Pryncypia Lean IT
 • Typy marnotrawstwa (Muda),
 • 5 wymiarów Lean IT: Klient – kluczowe pojęcia: Value, Voice of Customer (VOC), Kano model, Critical to quality (CTQ), Proces – kluczowe pojęcia: Flow, SIPOC, Value Stream Map (VSM), Push, Pull, Just-in-time (JIT); Wydajność – kluczowe pojęcia: Key Performance Indicator (KPI), Operational Process Efficiency (OPE), Skills & Knowledge Matrix; Organizacja – kluczowe pojęcia: Performance dialogue, Visible management, Kaizen, DMAIC, Pareto analysis, Ishikawa analysis, 5 Whys; Postawy i zachowania – kluczowe pojęcia: Lean leadership, Go and see, AURRA model, (Not) Lean behaviour,
 • Egzamin próbny i omówienie wyników.
Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin „Lean IT Foundation”, który odbywa się po zakończeniu części merytorycznej.

Metodyka

lita_logo_accredited
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,
 • słownik pojęć i skrótów,
 • próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

Organizacja szkolenia

Otwarte lub zamknięte

Warunki udziału w szkoleniu

Znajomość języka angielskiego

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) przyznana przez PEOPLECERT.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Powiązane szkolenia:

Warsztat Lean IT w praktyce – mapowanie strumienia wartości

Warsztat Lean IT w praktyce – Wizualne wspomaganie zarządzania

Warsztat Lean IT w praktyce – Skuteczna diagnoza i rozwiązywanie problemów

Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy  otrzymują dyplom ukończenia szkolenia wydany przez  Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners). Po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat Lean IT Foundation w formie elektronicznej, wydany przez APMG i Lean IT Association (LITA).

 

Egzamin

Nazwa egzaminu Lean IT Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia Lean IT Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 60 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika, a czas trwania egzaminu zostaje wydłużony do 75 min.
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 40
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi (26 z 40 pytań)

 

 

Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

60 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox