Lean IT KaizenOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy
PDU: 21 (T: 4, L: 3, S: 14)

Adresaci szkolenia

Na szkolenie Lean IT Kaizen zapraszamy:
 • pracowników organizacji IT, które planują lub już rozpoczęły pracę z wykorzystaniem zasad Lean
 • Problem Managerów oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne w organizacjach IT za ciągłe doskonalenie
 • managerów chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze doskonałości operacyjnej
 • osoby odpowiedzialne za działania związane z doskonałością operacyjną,
 • osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu Lean IT ponad poziom podstawowy, niezależnie od pełnionej funkcji oraz poziomu w organizacji IT

Korzyści po szkoleniu

 • poznasz podejście Kaizen do ciągłego doskonalenia
 • zdobędziesz umiejętność zastosowania w praktyce raportu A3 i cyklu DMAIC
 • przećwiczymy wspólnie najważniejsze techniki w ramach DMAIC
 • na podstawie studiów przypadków przedyskutujemy omawiane tematy
 • nauczysz się jak stosować Kaizen – zasady i narzędzia – we własnej organizacji IT
 • podczas ćwiczeń będziesz miał okazję zastosować cykl DMAIC do problemu ze swojej organizacji IT (faza po fazie)
 • przygotujemy Cię do zdania egzaminu z poziomu Lean IT Kaizen

Program szkolenia

 • wprowadzenie do Lean IT – kluczowe elementy: Kaizen, Kaikaku, Kakushin, Kaizen Mindset
 • organizowanie Kaizen – kluczowe elementy: Daily Kaizen, Kaizen Event, Kaizen Charter, Kaizen Team roles
 • metoda A3 – kluczowe elementy: Problem-solving A3, A3 status report, A3 proposal, Pyramid principle and MECE
 • cykl usprawnień DMAIC: Faza Define – kluczowe elementy: SMART Problem, Cynefin model, Stakeholders mapping; Faza Measure – kluczowe elementy: IT work units, Gemba walk, Measurement systems; Faza Analyze – kluczowe elementy: Seven basic tools of Quality, Root Cause Analysis techniques; Faza Improve – kluczowe elementy:  Ideas generation, selection, prioritization and testing; Faza Control – kluczowe elementy:  Control plan, Out-of-Control-Action-Plan, Communication plan, Hand-off
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Lean IT Kaizen, który odbywa się po zakończeniu części merytorycznej.

Metodyka

lita_logo_accredited
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do ćwiczeń
 • próbny egzamin z kluczem odpowiedzi

Obejrzyj nagranie

 

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Rekomendujemy ukończenie szkolenia Lean IT Foundation

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Peoplecert

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Lean IT Foundation

Lean IT w praktyce – mapowanie strumienia wartości (warsztat)

Lean IT w praktyce – skuteczna diagnoza i rozwiązywanie problemów (warsztat)

Lean IT w praktyce – wizualne wspomaganie zarządzania (warsztat)

Język szkolenia

PL lub EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat Lean IT Kaizen wydany przez APMG i Lean IT Association (LITA).

Egzamin

Nazwa egzaminu LITA Lean IT Kaizen
Warunki przystąpienia Posiadanie certyfikatu Lean IT Foundation

Ukończenie szkolenia Lean IT Kaizen

Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem)

Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 90 min.

Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika, a czas trwania egzaminu zostaje wydłużony do 120 min.

Metoda Test jednokrotnego wyboru;
Liczba pytań 40
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

90 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox