Lean IT w praktyce - mapowanie strumienia wartości (warsztat)Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Wszyscy pracownicy organizacji IT od poziomu CIO, poprzez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszyscy pracownicy IT, którzy powinni bezwzględnie zrozumieć i stosować w praktyce filozofię Lean IT, lub będą bezpośrednio zaangażowani w doskonalenie procesów i usług w ramach transformacji Lean IT. Liderzy Lean IT w organizacji.

Korzyści po szkoleniu

 • Uczestnicy szkolenia uzyskują kompletną informację nt. tworzenia i wykorzystania map strumieni wartości w IT
 • Zdobędą umiejętność prowadzenia warsztatu VSM w swoich organizacjach
 • Skutecznie identyfikować marnotrawstwa i doskonalić procesy
 • Podczas szkolenia przećwiczą proces tworzenia mapy VSM

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Lean IT: wyjaśnienie i uporządkowanie podstawowych pojęć Lean IT, pryncypia i wymiary Lean IT, nieefektywności w procesie – marnotrawstwa, przeciążenie, nieregularność
 • Mapowanie strumieni wartości: definicja wartości i strumienia wartości, przygotowanie diagramu SIPOC metody konstrukcji mapy strumienia wartości (VSM), metody wykorzystywane w analizie mapy strumienia wartości
 • Planowanie optymalizacji strumienia wartości: przygotowanie mapy stanu docelowego, określenie i wyegzekwowanie realizacji planu działań, koncepcja ustawicznego doskonalenia – Kaizen
Czas trwania szkolenia

1 dzień

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych.

Warunki udziału

Wiedza na poziomie Lean IT Foundation

Akredytacja

Warsztat autorski Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób.

Szkolenia powiązane

Lean IT Foundation

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox