Lean IT w praktyce - wizualne wspomaganie zarządzania (warsztat)Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

Adresaci szkolenia

Wszyscy pracownicy organizacji IT od poziomu CIO, poprzez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszyscy pracownicy IT, którzy powinni bezwzględnie zrozumieć i stosować w praktyce filozofię Lean IT lub będą bezpośrednio zaangażowani w doskonalenie procesów i usług w ramach transformacji Lean IT.

Korzyści po szkoleniu

Pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji z zakresu wizualizacji pracy oraz osiąganych rezultatów. Warsztaty dają możliwość praktycznego poznania narzędzia Kanban w procesach rozwoju i utrzymania, omawianego na szkoleniu Lean IT Foundation, dedykowanego zarządzaniu przepływem pracy z wykorzystaniem jego wizualizacji w formie tablicy kanbanowej. Na warsztacie omówione zostaną również inne elementy systemu zarządzania wizualnego, tj. tablice wyników, Obeya, 5S. Ćwiczenia praktyczne opierają się o realne przykłady z organizacji IT, bazujące na doświadczeniach z prowadzonych przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) programów transformacji Lean IT.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania wizualnego: cele zarządzania wizualnego, metody zarządzania wizualnego
 • Kanban: Lean management i źródła kanbana, główne zasady kanbana, tworzenie i utrzymywanie tablicy kanbanowej, efektywna współpraca w zespole oraz z klientem, obszary zastosowania kanbana w IT - rozwój i utrzymanie
 • Metody wizualizacji wyników: Obeya, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), tablice wyników
 • Pięć kroków do organizacji miejsca pracy - 5S
 • Podsumowanie warsztatu
 

Czas trwania szkolenia

1 dzień

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Wiedza na poziomie Lean IT Foundation

Akredytacja

Warsztat autorski Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Lean IT Foundation

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE


Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox