PRINCE2 Agile® Practitioner z egzaminemOpis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU: 21 (T:15, L: 4, S: 2)

Adresaci szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Agile® Practitioner przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami na bazie metodyki PRINCE2®, które wykorzystują w codziennej pracy zwinne techniki wytwarzania produktów biznesowych oraz tych wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zarządzania projektami. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wcześniej wdrożyły metodykę PRINCE2®, a teraz chcą dostosować ją do nowych wymagań środowiska pracy (agile).
Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Korzyści po szkoleniu

 • zyskasz umiejętność zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na przewodniku PRINCE2 Agile®
 • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner

Program szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące elementy PRINCE2 Agile®:
 • Projekty i bieżąca działalność biznesowa
 • Łączenie PRINCE2® i Agile
 • Wskaźniki efektywności projektu (Hexagon) z uwzględnieniem priorytetyzacji MoSCoW
 • Procesy Przygotowania Projektu oraz Inicjowania Projektu (z włączeniem Uzasadnienia Biznesowego, oceny wartości projektu oraz podejścia Cynefin)
 • Wymagania I Historyjki Użytkownika
 • Temat Organizacja oraz Servant Leadership, czyli przywództwo służebne
 • Pryncypia PRINCE2® i zachowania Agile
 • Temat Ryzyko oraz wykorzystania narzędzie Agilometer
 • Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (z uwzględnieniem dobrych praktyk zwinnego wytwarzania produktu Scrum, tematu Planów i Postępów, metod szacowania oraz realizacji Grup Zadań)
 • Temat Jakość (z włączeniem tworzenia Definition of Done)
 • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu (z włączeniem częstych Wydań oraz Retrospektywy)
 • Proces Zarządzania Strategicznego Projektem
 • Proces Zamykania Projektu
 • Zarządzanie produktami
 • Komunikacja i warsztaty projektowe
 • Zwinne podejścia Kanban oraz Lean Start–up
 • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu.

Egzamin

Nazwa egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Practitioner Kopia jednego z poniższych certyfikatów: PRINCE2 Agile® Foundation lub PRINCE2® Foundation (lub wyższy) Project Management Professional (PMP®) Certified Associate in Project Management (CAPM®) IPMA Levels A,B,C and D® (Certified Projects Director) Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu On-line W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest on-line w ostatnim dniu szkolenia lub istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny szkolenia: 120PLN.Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.
Czas trwania 150 minut
Metoda Test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy mogą korzystać z podręcznika PRINCE2 Agile®.
Liczba pytań  50
Próg zdawalności  60% poprawnych odpowiedzi (30 punktów)
 

Metodyka

 prince2agile_ato-logo

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRINCE2 ® Accredited Training Organization logo™ jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • słownik pojęć i skrótów
 • próbny egzamin z kluczem odpowiedzi
 • egzamin

Organizacja szkolenia

Otwarte, dla grup zamkniętych, w formie wirtualnej lub zdalnej (Wirtualna klasa – nowość!)

Warunki udziału

Warunkiem udziału jest posiadanie jednego z następujących certyfikatów: PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, Project Management Professional® (PMP), Certified Associate in Project Management® (CAPM), IPMA na poziomach A, B, C, D oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym z wykorzystaniem zwinnego podejścia do zarządzania projektem.

Każdy uczestnik zobowiązany jest obowiązkowo do zakupu dodatkowego podręcznika – 390 zł netto w wersji elektronicznej.

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 16:00
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 45 minutową, a także kilka przerw kawowych. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited. Szkolenie oparte jest na przewodniku PRINCE2 Agile®.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

AgilePM® Foundation

AgilePM® Practitioner

MSP® Foundation

MSP® Practitioner

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 Practitioner

The Challenge of Egypt

Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

150 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox