PRINCE2® Foundation 6. Edycja z egzaminemOpis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących w projektach, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® 6. Edycja.

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem. 

Korzyści po szkoleniu

Podczas szkolenia nauczysz się:
 • skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® w edycji 6.
 • kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® 6. Edycja
 • zagadnień niezbędnych do zdania egzaminu z poziomu PRINCE2® Foundation 6. Edycja

Program szkolenia

Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® 6. Edycja w praktyce tj.: prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® 6. Edycja. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz nauczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce. W zakres szkolenia wchodzą:
 • wprowadzenie do PRINCE2® 6. Edycja,
 • temat organizacja: omówienie struktury organizacyjnej projektu, interesariusze i komunikacja,
 • temat Uzasadnienie Biznesowe oraz produkty zarządcze związane z tym tematem,
 • temat Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, reakcje na ryzyko, szacowanie ryzyka, terminy związane z ryzykiem w PRINCE2® 6. Edycja,
 • temat Plany: poziomy planów, planowanie oparte na produktach, etapy zarządcze,
 • temat Jakość: produkty zarządcze, jakość i nadzór jakości, planowanie jakości i kontrola jakości,
 • temat zmiana: rodzaje zagadnień projektowych, procedura zarządzania zagadnieniami i zmianami, budżet zmian, produkty zarządcze,
 • temat Postępy: śledzenie postępów i produkty zarządcze,
 • przygotowanie projektu: omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób.
 • zarządzanie Strategiczne Projektem: rola i zadania Komitetu Sterującego,
 • inicjowanie Projektu: proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu,
 • omówienie procesu Sterowania Etapem: zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących,
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów: wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem,
 • Zarządzanie Końcem Etapu: planowanie kolejnego etapu,
 • Zamykanie Projektu: zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania,
 • test znajomości metodyki PRINCE2® 6. Edycja pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników,
 • egzamin PRINCE2® Foundation 6. Edycja.
Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Egzamin

Nazwa egzaminu PRINCE2® Foundation 6. Edycja
Warunki przystąpienia Ukończenie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation 6. Edycja oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu On-line W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest on-line w ostatnim dniu szkolenia lub istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny szkolenia: 120PLN. Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.
Czas trwania 60 minut (dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania egzaminu)
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 60
Próg zdawalności 55% poprawnych odpowiedzi (33 z 60)

Metodyka

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRINCE2 ® Accredited Training Organization logo™ jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe,
 • wydruk próbnych testów egzaminacyjnych
 • egzamin

 

Organizacja szkolenia

Otwarte, dla grup zamkniętych, w formie wirtualnej lub zdalnej (Wirtualna klasa – nowość!)

Warunki udziału

kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Szkolenia weekendowe i wieczorowe

Szkolenie w formie weekendowej trwa 2 dni w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie w formie wieczorowej trwa 4 dni w godzinach 18:00 – 21:00.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

UWAGA!

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu podręcznika PRINCE2® – Managing Successful Projects with PRINCE2® w języku angielskim: 350 PLN netto.

Zobacz jak wygląda udział w szkoleniu w formie Klasy Zdalnej

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w szkoleniu w formie zdalnej chętnie wszystko wyjaśnimy, skontaktuj się z nami:

infolinia 801 30 30 30
email: academy@assecods.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Język szkolenia

PL lub EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

60 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox