Skuteczne prezentacje w projekcie (warsztat)Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci warsztatu

Kierownicy projektów, liderzy zespołów, kluczowe osoby z zespołu projektowego. Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się prezentacją produktów firmy, pomysłów, rekomendacji, rozwiązań lub w swej codziennej pracy mogliby wykorzystać wskazane wyżej umiejętności.

Korzyści po warsztacie

 • rozpoznasz swoje słabe i mocne strony podczas wystąpień publicznych
 • nauczysz się używać poprawniejszych i czytelniejszych struktur językowych
 • dowiesz się jak modulować głos
 • nauczysz się używać odpowiedniej do sytuacji intonacji
 • nauczysz się skutecznie dobierać argumenty
 • dowiesz się jak dobrze współpracować z różnymi typami audytorium
 • nauczysz się lepiej pokonywać stres przed liczniejszym audytorium
 • nauczysz się przygotowywać atrakcyjną i efektywną prezentację

Program warsztatu

 • komunikacja i mowa ciała
 • autoprezentacja
 • struktura prezentacji i jej wpływ na poziom zrozumienia przekazu
 • konstrukcja prezentacji: wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • pierwsze wrażenie, skupienie uwagi, dostosowanie do odbiorcy; rodzaje argumentów – konieczność dopasowywania ich do treści przekazu i odbiorcy - rzeczywiste rozwijanie umiejętności prezentowania z uwzględnieniem potrzeb klienta; przemyślenie intencji i efektów naszych zachowań,
 • określenie oczekiwań i nastawienia odbiorcy
 • cecha – korzyść z odwołaniem się do motywów odbiorcy
 • podejście własne do prezentowania produktów, idei, rozwiązań
 • techniki współpracy z audytorium
 • rzeczywiste wystąpienia – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zapisu video
 • trema jako efekt stresu
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja warsztatu

Otwarty lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

udział w warsztatach „Komunikacja i współpraca w projekcie”

Akredytacja

Szkolenie autorskie

Wielkość grupy

Od 8 do 10 osób

Szkolenia powiązane

Komunikacja i współpraca w projekcie

Angażowanie interesariuszy biznesowych projektu

Zarządzanie zespołem projektowym (warsztat)

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox