Zarządzanie projektami według PMBOK® GuideOpis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy Opinie i referencje

PDU: 35 (T:30, L:3, S:2)

Adresaci szkolenia

Osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę o dobre praktyki zawarte w PMBOK® Guide, oraz zdobyć umiejętność wykorzystywania rekomendowanych przez nią narzędzi i metod. W szczególności rekomendujemy je wszystkim pracującym w strukturach zarządzania projektem, kierownikom projektów poszukującym sposobu systematyzacji działań, a także osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu certyfikującego Project Management Professional®.

Korzyści po szkoleniu

 • poszerzysz swoją wiedzę na temat zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w projekcie, z wykorzystaniem dobrych praktyk zawartych w PMBOK® Guide
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontrolowania oraz zamykania złożonych projektów
 • nauczysz się jak wybrać i dostosować do swojej organizacji projektowej metodę i techniki zarządzania w 10 obszarach wiedzy

Program szkolenia

 • pojęcia podstawowe i otoczenie realizacji projektów - kontekst organizacyjny zarządzania projektami, role i odpowiedzialności w projekcie, miejsce projektu w stosunku do reszty działań organizacji
 • model przepływu procesowego PMBOK® Guidecykl życia projektu i grupy procesów (inicjowanie projektu, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamknięcie); rola poszczególnych procesów w każdej z grup, cele procesów, umiejscowienie w schemacie działań według modelu PMBOK® Guide
 • procesy rozpoczynania projektu - reguły poprawnego i skutecznego inicjowania projektu, role w ramach działań przewidywanych przez model procesowy, rekomendowane techniki i narzędzia, a także zawartość i wzorce wymaganych dokumentów. Uzupełnienie wiedzy teoretycznej przez ćwiczenia, podczas których odbywa się realizacja wymaganych elementów inicjujących projekt dla przestawionego studium przypadku
 • procesy planowania projektu - dobre zaplanowanie projektu jako warunek skutecznej realizacji, stąd działaniom w procesach planowania poświęcona jest podczas szkolenia szczególna uwaga. Szczegółowe omówienie wymaganych działań planistycznych we wszystkich zdefiniowanych przez PMBOK® Guide obszarach wiedzy o zarządzaniu projektem – integracji zarządzania projektem, zarządzaniu zakresem, czasem, kosztami, ryzykiem, jakością, komunikacją, zespołem, interesariuszami oraz zamówieniami zewnętrznymi. Techniki i narzędzia stanowiące podstawę warsztatu Kierownika Projektu. Praktyczne ćwiczenia przygotowujące do samodzielnego opracowywania planu zarządzania projektem w taki sposób, aby projekt mógł być dobrze zrealizowany i skutecznie kierowany
 • procesy realizacji oraz monitorowania i kontroli - działanie wymagane na etapie realizacji projektu. Z uwagi na ścisłe powiązanie, procesy umieszczone w modelu PMBOK® Guide, w grupach realizacji oraz monitorowania i kontroli omawiane są łącznie, pokazując ich wzajemne współzależności. Działania i użyteczne narzędzia wspierające na tym etapie realizacji projektu
 • procesy zamknięcia projekturozliczenie projektu i ocena uczestników; działania umożliwiające wzbogacanie wiedzy organizacji i zwiększanie jej skuteczności w przyszłości, poprzez gromadzenie doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych oraz wyciąganie z nich wniosków

Metodyka

PMI logo
PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc. The PMI Registered Education Provider logo jest zarejestrowanym znakiem Project Management Institute, Inc. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
Czas trwania szkolenia

5 dni

W cenie szkolenia

 • podręcznik PMBOK® Guide 6th Edition
 • materiały szkoleniowe, w tym materiały do ćwiczeń

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Wcześniejszy udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami. Doświadczenie w zarządzaniu projektami

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 17:00
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) jest akredytowaną organizacją szkoleniową Project Management Institute (PMI)® (PMI Global Registered Education Provider – REP). Szkolenie opracowane zostało na podstawie standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide; 6th Edition”).

Udział w szkoleniu może być zaliczony przez Project Management Institute (PMI)® do puli godzin szkoleniowych wymaganych dla osób przygotowujących się do certyfikacji Project Management Professional®

Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, otrzymają dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

PMP Exam Prep Course

Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie programem wg standardów PMI

PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc.
Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL, EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
  Zarządzanie projektami według PMBOK® Guide
Firma:
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Referencja:
Zarządzanie projektami według PMBOK® Guide
Zakres:
Cykl szkoleń z zakresu Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide
Zobacz referencję
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox